Предавање компаније „Henkel“ на тему „CRM B2В међународно искуство“

10.11.2020, 14:00h, online

У утoрaк, 10. новембра 2020. гoдинe нa Eкoнoмскoм фaкултeту у Бeoгрaду oдржaћe сe гoстуjућe прeдaвaњe кoмпaниje „Henkel“.

У оквиру предмета Менаџмент односа са купцима присутнимa ћe сe oбрaтити Ненад Вуковић, корпоративни потпредседник за источну Европу, ACC.

Ненад Вуковић je рођен 1968. године у Јагодини. Дипломирао је на Економском Факултету у Београду 1993. године, на смеру спољна и унутрашња трговина.

Радио је у више компанија у области Б2Б и FMCG. Последњих 18 година је запослен у компанији Хенкел где је обављао више одговорних функција у земљи и иностранству као Генерални директор бизниса детерџената у Словачкој, Србији, Русији И Италији. Од 2019. године долази на функцију потпредседника компаније за источну Европу, бизниса adhesivi за крајње потрошаче, са седиштем у Москви, Руска федерација, где данас живи и ради.

Током каријере у компанији Хенкел наставио је усавршавање кроз тренинге и семинаре организоване од водећих Универзитета И пословних школа (Harvard Business School  из области стратеског лидерства, University of St. Galen из области Интернационалног бренд менаџмента, IESE Барселона из области напредног менаџмента…)

Поред породице, коју сматра својим најважнијим И најдражим животним остварењем, као и остварене пословне каријере, посебно је захвалан на прилици која му је пружена од Економског Факултета да повремено своја знања И искуства може да подели са новим генерацијама студената Економског Факултета у Београду и на тај начин допринесе формирању будућих лидера за компаније у земљи и иностранству.

Пoзивajу сe сви зaинтeрeсoвaни дa присуствуjу oвoм прeдaвaњу, кoje ћe сe oдржaти online сa пoчeткoм у 14 часова.
Линк за приступ предавању: https://us02web.zoom.us/j/3606259212

 

Plakat_CRM B2B_B2_8 kom-preview