Screenshot_2

„Потребни су нам будући запослени жељни успеха“ истакао генерални директор компаније Nelt

Одржано је онлине гостујуће предавање Милоша Јелића, генералног директора компаније Nelt на тему: „Индикатори пословања у трговинском менаџменту на примеру компаније Nelt“ у оквиру предмета Трговински менаџмент. Компанија Nelt послује у Европи и Африци односно територији 11 земаља, а према принципима савремених развијених система.

Јелић је истакао ,,Нису битне само визија и стратегија, већ и многобројне вредности и навике које се односе на све запослене. Када се процеси имплементирају потребно је да их пратимо, а за то су неопходни адекватни извештаји на основу којих се доносе одлуке. Све ово се ради уз помоћ савремених софтвера“.

nelt4

Указао је на потребу формалног образовања са што вишим оценама и основним покретачем, а то је знање које се стиче током студија. Поред теорије потребно је радити на базичном програмирању, учењу у базама података, усавршавању енглеског језика и жељом за успехом.

Увек је потребно поставити стратешке приоритете, а да би се остварили морају да се повежу са свакодневним активностима који воде ка резултатима.

,,Најважнији капитал су људи и формирање тимова који воде ка успеху“ потенцира Јелић.

Студенти Економском факултата су пожељни у Nelt-у како би заједно освајали тржишта Европе, већ у блиској будућности.