Untitled54454

Потписан Меморандум о пословној сарадњи Пореске управе, Економског и Правног факултета Универзитета у Београду

Пореска управа Републике Србије, Правни факултет и Економски факултет Универзитета у Београду потписали су трипартитни Меморандум о пословној сарадњи, којим су утврђене основе за међусобну сарадњу у области образовања студената и пословних активности Пореске управе.

Сарадња ће се реализовати кроз упис и финансирање студија запослених у Пореској управи на међународни мастер студијски програм оријентисан на питања опорезивања као и кроз реализацију праксе и успостављање система радног ангажовања студената Економског и Правног факултета у Пореској управи. Поред тога, предвиђена је реализације програма обуке намењене запосленима у Пореској управи на теме повезане са правним и економско-финансијским аспектима опорезивања а у складу са потребама Пореске управе, организације округлих столова, на којима би се разматрала питања која представљају изазов за пореску струку као и други облици сарадње.