Појашњење начина пријаве испита преко веб сервиса и процедура накнадне пријаве

22.01.2016

Процедура је следећа:

1. Уколико је финансијска картица студента у минусу, систем не дозвољава пријаву испита.

2. Дуг по финансијској картици студeнт уплаћује најмање ПЕТ РАДНИХ ДАНА до термина одржавања испита.

Важна напомена: сваког радног дана до 9 сати Служба рачуноводства повезује извод са финансијским картицама студената. Извод региструје све промене које су евидентиране у преподневним часовима претходног радног дана. Уколико је уплата извршена поподне (као и викендом), по правилу, неће бити регистрована наредног радног дана кроз извод који добија Факултет. Према досадашњем искуству, већина банака региструје дневне уплате ажурно. Уплате из поште се региструју са закашњењем (потребно је најмање два радна дана да би уплата била прокњижена и регистрована на рачуну студента).

3. Студент преузима потпуну одговорност за пријаву и одјаву испита до ТРИ РАДНА ДАНА до термина одржавања испита. Испит који захтева плаћање у износу од 1500 дин (студент има регистрована најмање три изласка на испит у претходној историји) биће аутоматски наплаћен уколико се не одјави у одређено време. Додатно, сваки неизлазак на испит који претходно није одјављен повлачи трошкове организације испита у износу од 300 дин. Напомињемо да је примарни циљ овако дефинисаног режима пријаве и одјаве испита да студент пријави оне испите на које ће заиста изаћи. Уколико се сви студенти понашају на одговоран начин, могућа је боља организација испитног рока, већи размак између термина одржавања испита итд. Тако ће рационалније управљати испитним роком и студент и Факултет. Помозите нам да заједно будемо ефикаснији!

4. Уколико је уплата извршена са закашњењем, алтернативна могућност је да се испит пријави на шалтеру СИЦ-а. Студент доноси признаницу којом потврђјује да је уплата извршена. На признаници написати обавезно број индекса и испит који се пријављује. Службеник ће пријавити испит само уколико је отворена могућност пријаве испита преко веб-а (није истекао рок за пријаву испита). Ову ситуацију студенти не треба да користе као редовну, и Факултет не преузима одговорност за редове који се могу формирати испред шалтера СИЦ-а. Молимо Вас да своје обавезе извршавате у року и на тај начин избегнете свако губљење времена које је преко потребно у периоду припреме и полагања испита.

5. Уколико сви наведени термини истекну, студент може пријавити испит уз папирну пријаву, уз сва захтевана плаћања за минус на картици увећан за износ накнадне пријаве коју реализује Студентска служба путем додатних испитних спискова. Додатни списак се предаје професору при крају радног времена последњег дана до термина одржавања испита. На дан самог испита могу се само исправити евентуалне грешке које су потпуно подложне провери у систему.

НАПОМЕНА: Рокови за пријаву и одјаву испита су такође дефинисани за студенте генерација 2005. и старије. Накнадна пријава по истеку рока за пријаву се наплаћује у износу од 1500 динара, позив на број 101.