Плаћено ангажовање у сектору маркетинга у компанији „Renault Nissan”

Student_MKT_BG_1