IMG_1325

ПЕТРОВИЋ ДР ЉИЉАНА

Kabinet:328

Telefon:3021164

Vreme prijema:уторак 10-12

Email:ljiljana.petrovic@ekof.bg.ac.rs

Др Љиљана Петровић,  доктор математичких наука, ради на Економском факултету у Београду од 1997. године,  У звање редовног професора изабрана је 2002. године. До 1997. године радила је на Природно-Математичком факултету у Крагујевцу.

На стручном усавршавању је била на Мичигенском Државном Универзитету, САД.

Област научно-истраживачког рада: Tеорија вероватноћа и математичка статистика –  подобласт: случајни процеси, стохастичка анализа,  стохастичке диференцијалне једначине, финансијска математика.

На основним студијама предаје предмете: Математика 2, Теоријска статистика и Теорија узорака и планирање експеримената, а на дипломским академским студијама предметe  Статистика и Статистика 2.

На Математичком факултету у Београду предавала је више предмета: Случајни процеси, Линеарни статистички модели и Теорија узорака, а на Природно-математичком факултету у Крагујевцу предмет Вероватноћа и статистика.

Стални је рецензент-сарадник часописа  Zentralblatt fur Mathematik i  Mathematical Reviews. Члан је редакције часописа Математички весник. Спољни је сарадник Математичког института Српске академије науке и уметности.

Аутор је или коаутор већег броја научних радова у међународним часописима  (SIAM  Journal of Applied Mathematics,  Statistics and Probability Letters, Sankhya A, Aequationes Mathematicae,  Bulletin of the Australian Mathematical Society) који су представљени на домаћим и међународним конференцијама.

Списак одабраних референци:

I) Одабрани радови у научним часописима (SCI листа):

 1. Ј. Gill, Lj. Petrovic, Causality  and Stochastic Dynamic Systems, SIAM APPL. MATH. Vol. 47, No. 6, 1987,1361—1366
 2. Lj. Petrovic , Causality and Markovian Representations, Statistics and Probability Letters, 29, 1996, 223–227.
 3. M. Merkle, Lj. Petrovic, Gaussian Processes and Linear Interpolation, Sankhya, Series A, Volume 58, Part 3, 1996, 382–391 .
 4. M. Merkle, Lj. Petrovic, Inequalities for Sums of Independent Geometrical Random Variables, Aequationes Mathematicae, 54, 1997, 173–180.
 5. Lj. Petrovic, Causality and Realization Problem, International Journal of  Mathematics and Mathematical Sciences, (3), 2005,  349–356.
 6. Lj. Petrovic, Markovian Extensions of a Stochastic Process, Statistics and Probability Letters, 78, 2008, 810—814.
 7. Lj. Petrovic , S, Dimitrijevic, Statistical causality and adapted distribution, Czhechoslovak Mathematica Journal,  Springer Verlag, Vol. 61, No. 3, 2011, 827–843.
 8. Lj. Petrovic, S. Dimitrijevic, Invariance of Statistical Causality under Convergence, Statistical and Probability Letters, Volume 81, Issue 9,  2011, 1445–1448.
 9. Lj. Petrovic, S. Dimitrijevic, Causality with Finite Horizon of the Past in Continuous Time,  Statistical and Probability Letters, Volume 82, Issue 7,  2012, 1219–1223.
 10. D. Valjarevic, Lj. Petrovic, Statistical Causality and Orthogonality of Local Martingales, Statistical and Probability Letters, Volume 82, Issue 7,  2012, 1326–1330.
 11. Lj. Petrovic,  D. Valjarevic Statistical Causality and Stable Subspaces of $H^p$, Bulletin of the Australian Mathematical Society,  Vol 88, No 1, 2013,  17-25.
 12. Lj. Petrovic , Some Causal Connections Between Stochastic Dynamic Systems, FILOMAT, 27:5, 2013.
 13. Lj. Petrovic, D. Valjarevic, Statistical Causality and Martingale Representation Property with Application to  Stochastic Differential Equations, Bulletin of the Australian Mathematical Society,  Vol. 90, 2014, 327-–338.
 14. Lj. Petrovic, D. Valjarevic, Statistical Causality and Local Solutions of the Stochastic Differential Equations driven with Semimartingales,  Computational Problems in Science and Engineering, Lecture Notes, Springer, 2015. (chapter in monograph)
 15. Lj. Petrovic, S. Dimitrijevic,  D. Valjarevic,  Granger Causality and Stopping Times, Lithuanian Mathematical Journal, to appear.

II) Саопштења на међународним скуповима:

 1. Causality and Markovian Reductions and Extensions of the Family of Hilbert spaces, International    Congress of Mathematicians, Kyoto, Japan, 1990.
 2. Gaussian Processes and Trapezoidal Rule, International Congress of Mathematicians, Zurich, 1994.
 3. Minimal Markovian Representations of a Family of Hilbert Spaces, Second European Congress of Mathematics, Budapest, 1996.
 4. Causality and Markovian Representations, International Congress of Mathematicians, Berlin, 1998.
 5. Some Models of Causality and Stochastic Differential Equations driven by Fractional Brownian Motions, Eleventh International Summer Conference on Probability and Statistical Data Analisys, Sozopol, 2004.
 6. Some Models of Causality and Stochastic Differential Equations, European Congress of Mathematics, Stocholm, 2004.
 7. Some Concepts of Causality in Continuous Time, European Congress of Mathematics, Amsterdam, 2008.
 8. Statistical Causality and Martingale Representation Theory, European Congress of Mathematics, Krakow, 2012.
 9. Generalizations of Granger’s Causality in Continuous Time, 26th Nordic and 1st European-Nordic Congress of Mathematicians, Lund, Sweden, 2013.
 10. Causality in continuous time and applications, 8th International Conference on Applied Mathematics, Simulation, Modeling (ASM’14), Florencе, Italy, 2014.

III) Универзитетски уџбеници и монографије:

 1. Uzročnost i markovsko svojstvo, Beograd, (monografija).
 2. Teorija verovatnoća, Ekonomski fakultet, Beograd.
 3. Teorijska statistika – teorija statističkog zaključivanja, Ekonomski fakultet, Beograd.
 4. Teorija uzoraka i planiranje eksperimenata, Ekonomski fakultet, Beograd.
 5. Zbirka rešenih zadataka iz teorije uzoraka i planiranja eksperimenata, Ekonomski fakultet, Beograd.

Обавештења

Статистика – мастер студије

Rezultati ispita – STATISTIKA (master studije) februar 2020.

rezultati MASTER STUDIJE – jun 2020

Download