Основи статистичке анализе

Резултати

Децембар 2018

OСA_30.11.2018_с23_14h

Октобар 2018

OSA_oktobar2 2018_A5_8h

OSA_oktobar2 2018_A2_8h

Rezultati-OSA-A4-od-8h-oktobar 2

Rezultati-OSA-A3-od-8h-oktobar 2

Септембар 2018

OSA_oktobar 2018_A6_8h

OSA_oktobar 2018_A4_8h

Rezultati-OSA-A5-od-8h-oktobar

Rezultati-OSA-A1-od-8h-oktobar

Август 2018

Rezultati-OSA-A1-od-8h-septembar

Rezultati-OSA-A3-od-8h-septembar

Rezultati-OSA-A5-od-8h-septembar

OSA_septembar 2018_A6_8h

OSA_septembar 2018_A4_8h

OSA_septembar 2018_A2_8h

Јул 2018

Rezultati-OSA-A6-od-8h

Rezultati-OSA-A1-od-8h

OSA_jul 2018_A1_11h

OSA_jul 2018_A6_11h

USMENI-JULSKI-ROK-B SMENA

РАСПОРЕД УСМЕНОГ ИСПИТА ЗА СМЕНУ А_ЈУЛСКИ РОК

Јун 2018

УСМЕНИ-ИСПИТ-У-ЈУЛСКОМ-РОКУ_ОБАВЕШТЕЊЕ-ЗА-СМЕНЕ А и Б

Rezultati-OSA-A1-od-8h

Rezultati-OSA-A4-od-8h

Rezultati-OSA-A5-od-8h

Rezultati-OSA-A6-od-8h

OSA_jun 2018_A1

OSA_jun 2018_A5

OSA_jun 2018_A4_11h

OSA_jun 2018_A6_11h

Мај 2018

Obavestenje-o-upisu-predispitnih-poena_OSA_grupe 2 i 6

Obavestenje o upisu predispitnih poena_OSA_grupe 1, 4, 8, 9 i 10

Април 2018

ОСА-РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА-ГРУПА 1

ОСА-РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА-ГРУПА 8

ОСА-РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА-ГРУПА 10

ОСА-РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА-ГРУПА 9

ОСА-РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА-ГРУПА 4

Група_5.

Група 7

Март 2018

Rezultati-OSA-26.03.2018.-A2-od-9h

Фебруар 2018

ОСА_фебруар 2018 А1

Rezultati-OSA-A4-od-9h-februar

Јануар 2018

Rezultati-OSA-A4-od-9h-januar

ОСА_јануар 2018 А5

Децембар 2017

Rezultati-OSA-01.12.2017.-sala 17-od-9h

Октобар 2017

Rezultati-OSA-A1-od-8h-oktobar 2

ОСА октобар 2 2017_А2, А3, А4

Rezultati-OSA-A4-od-8h-oktobar

Rezultati-OSA-A3-od-8h-oktobar

Rezultati-OSA-A6-od-8h-oktobar

Септембар 2017

ОСА октобар 2017_А1

ОСА октобар 2017_А2 и А5

ОСА септембар 2017_11h

Rezultati OSA A1 od 8h

Rezultati-OSA-A6-od-8h

Август 2017

OSA_rezultati popravnog kolokvijuma

Јул 2017

ОСА јул 2017_A6 _11h

OСА јул 2017_A4 и А5 _11h

OСA јул 2017_A1 _11h

Rezultati-OSA-A1-od-8h

Rezultati-OSA-A6-od-8h

Rezultati-OSA-A5-od-8h

Rezultati-OSA-A4-od-8h

УСМЕНИ У ЈУЛСКОМ РОКУ_непарни бр.индекса

USMENI-JULSKI ROK-parni-brojevi-indeksa (1)

Јун 2017

OSA jun 2017_A1 _11h

OSA jun 2017_A6_11h

OSA jun 2017_A2__3__4_11h

Rezultati-OSA-A1-od-8h

Rezultati-OSA-A4-od-8h

Rezultati-OSA-A2-od-8h

Rezultati-OSA-A6-od-8h

Rezultati-OSA-A3-od-8h

Мај 2017

REZULTATI-OSA-GRUPA 1

REZULTATI-OSA-GRUPA 3

REZULTATI-OSA-GRUPA 4

OSA 11. grupa – Rezultati predispitnih aktivnosti

OSA 8. grupa – Rezultati predispitnih aktivnosti

za studente 2. grupa

za studente 10. grupa

ОСА_5. група_Резултати предиспитних активности

ОСА_7. група_Резултати предиспитних активности

ОСА 9. група – Резултати предиспитних активности

Март 2017

ОСА април 2017

Фебруар 2017

ОСА фебруар 2017_А1

Rezultati-OSA-A6-od-08.00

Јануар 2017

Rezultati januar_OSA_A2 i A4

ОСА јануар 2017_А3 и А5

Децембар 2016

Rezultati-OSA-02.12.2016.

Октобар 2 2016

Rezultati-OSA-A1-od-08.00

ОСА октобар 2_ 2016_А4 и А6

Октобар 2016

Оса Октобар 2016_12_00

Rezultati-OSA-A1-od-11.00

Rezultati-OSA-A6-od-11.00


Септембар 2016

Rezultati-OSA-A6-od-08.00

Rezultati-OSA-A2-od-08.00

Rezultati-OSA-A1-od-08.00

А1_11_00

А2 А6_11_00

Август 2016

REZULTATI_OSA_POPRAVNI KOLOKVIJUM

Јул 2016

Rezultati-OSA-A1-od-09.00

Rezultati-OSA-A4-od-09.00

Rezultati-OSA-A5-od-09.00

Rezultati-OSA-A6-od-09.00

ОСА јул 2016_А1 12_00

ОСА јул 2016_А6 12_00

ОСА јул 2016_А4 и А5 12_00

УСМЕНИ ИСПИТ 6. ЈУЛА_РАСПОРЕД_СМЕНА А и Ц

USMENI-JUL-parni-brojevi-indeksa (1)

УСМЕНИ ИСПИТ У ЈУЛСКОМ РОКУ_ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СМЕНУ А

Јун 2016

OSA jun 2016_A6_14_30

OSA jun 2016_A1_14_30

OSA jun 2016_A5_14_30

Rezultati-OSA-A6-od-11.30

Rezultati-OSA-A5-od-11.30

Rezultati-OSA-A1-od-11.30

Мај 2016

OSA 11. grupa – rezultati kolokvijuma

 

OSA-rezultati kolokvijuma-2. grupa

OSA-rezultati kolokvijuma-10. grupa

Rezultati OSA 3 grupa

Rezultati OSA 8 grupa

OSA_REZULTATI KOLOKVIJUMA_GRUPA 1

OSA_REZULTATI KOLOKVIJUMA_GRUPA 4

OSA_REZULTATI KOLOKVIJUMA_GRUPA 9

ОСА 7. група – резултати колоквијума

ОСА 5. група – резултати колоквијума

Април 2016

April-2016_OSA

Фебруар 2016

Februar 2016_OSA_A6

Rezultati-OSA-A5

Rezultati-OSA-A6-generacije-od-08-do-012

Јануар 2016

Januar 2016_OSA_A1

Rezultati-OSA-A4

Rezultati-OSA-A1-generacije od 08 do 012

Новембар 2015

Rezultati OSA_17.11.2015

Октобар-2 2015

ОСА октобар 2_2015_A2, A4 и A5

Rezultati-OSA-A1

Oktobar 2015

ОСА А6 од 12 сати

ОСА октобар 2015_A4

ОСА октобар 2015_A1

Rezultati OSA A6 od 9h

Rezultati OSA A4 od 9h

Rezultati OSA A1 od 9h

Септембар 2015

ОСА септембар 2015_A4

ОСА септембар 2015_A1

Obavestenje za studente koji su pismeni deo ispita iz OSA polagali u A1 i A4 u 9h

ОСА септембар 2015_A6

Rezultati-OSA-A5-od-12h

Rezultati-OSA-A2-od-12h

Rezultati-OSA-A3-od-12h

Rezultati-OSA-A4-od-12h

Rezultati-OSA-A6-od-12h

Август 2015

OSA_REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJUMA_SEPTEMBAR

Јул 2015

ОСА јул 2015_A1 од 12h

ОСА јул 2015_A2 и А3 од 12h

OSA jul 2015 A4 i A5 od 12h

OSA jul 2015_A6

Rezultati-OSA-A5-od-9h

Rezultati-OSA-A4-od-9h

Rezultati-OSA-A6-od-9h

Rezultati-OSA-A3-od-9h

Rezultati-OSA-A2-od-9h

Rezultati-OSA-A1-od-9h

Јун 2015

USMENI-JUL-parni brojevi indeksa

УСМЕНИ ИСПИТ У ЈУЛСКОМ РОКУ_ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СМЕНУ А

OSA jun 2015_A5

OSA jun 2015_A4

OSA jun 2015_A1

OSA jun 2015_A2 i A3

OSA jun 2015_A6

Rezultati-OSA-A1-od-12h

Rezultati-OSA-A4-od-12h

Rezultati-OSA-A6-od-12h

Rezultati-OSA-A2-od-12h

Rezultati-OSA-A5-od-12h

Мај 2015

OSA_REZULTATI KOLOKVIJUMA_GRUPA 1

OSA_REZULTATI KOLOKVIJUMA_GRUPA 4

ОСА 5. група_Резултати колоквијума

ОСА 7. група_Резултати колоквијума

OSA_REZULTATI KOLOKVIJUMA_GRUPA 9

OSA_08. maj 2015._REZULTATI

OSA_REZULTATI KOLOKVIJUMA_GRUPA 10

Rezultati kolokvijuma_III grupa

Rezultati kolokvijuma II grupa

Rezultati kolokvijuma XI grupa

Rezultati kolokvijuma VIII grupa

Јануар 2015

OSA januar 2015_A1

Rezultati pismenog ispita OSA A6 od 11h

Новембар 2014

OSA 27.11. REZULTATI

Октобар 2014

OSA OKTOBAR_2 REZULTATI A6 OD 05_665 DO 07_1740 I OD 13_190 DO 13_916

OSA oktobar 2 2014_A1 od 11_276 do 13_186

Rezultati OSA A6 od 13_927 do 13_1391

Rezultati OSA A1 od 08_234 do 11_261

OSA_OKTOBAR_REZULTATI_A6 OD 12H I A4 OD 15H

OSA oktobar 2014_A1 i A6 od 15h

Rezultati OSA A5 od 12h

Rezultati OSA A1 od 12h

Rezultati OSA A4 od 12h

Септембар 2014

OSA SEPTEMBAR REZULTATI A1 I A6 OD 12H

OSA septembar 2014_A2, A3 i A6 od 9h i A2, A4 od 12h

Rezultati OSA A5 od 12h

Rezultati OSA A3 od 12h

Rezultati OSA A4 od 9h

Rezultati OSA A5 od 9h

Rezultati OSA A1 od 9h

POPRAVNI KOLOKVIJUM_SEPTEMBAR_REZULTATI

Јун 2014

OBAVESTENJE ZA STUDENTE B SMENE
Rezultati OSA A2 od 13h
Rezultati OSA A4 od 13h
Rezultati OSA A6 od 13h
Rezultati OSA A2 od 10h
OSA A3 10h i A1_A3_A5 13h
Jun_ 2014_OSA __A1_10h
Jun_ 2014_OSA __A4_10h
Jun_ 2014_OSA __A5_10h
Jun_ 2014_OSA __A6_10h (usmeni JUL)
Jun_ 2014_OSA __A6_10h

Мај 2014

Rezultati kolokvijuma_OSA_grupa 1
Rezultati kolokvijuma_OSA_grupa 6
Rezultati kolokvijuma_OSA_grupa 8
Rezultati kolokvijuma_10. grupa
Rezultati kolokvijuma_11. grupa
Rezultati kolokvijuma_12. grupa
Rezultati kolokvijuma_2. grupa
Rezultati kolokvijuma_3. grupa
Rezultati kolokvijuma_4. grupa
OSA _ V grupa za vezbe_rezultati kolokvijuma
OSA _ VII grupa za vezbe_rezultati kolokvijuma

Април 2014

April_ 2014_OSA