galja

ОГЊАНОВ ДР ГАЉИНА

Kabinet:413

Telefon:3021073

Vreme prijema:уторак 12-14

Email:galja@ekof.bg.ac.rs

Гаљина Огњанов је рођена у Београду, 18. октобра 1974. године. Завршила је Трећу београдску гимназију. Дипломирала је септембра 1997, магистрирала јула 2001. године, а докторску дисертацију под називом Карактеристике система маркетинг комуницирања у земљама Југоисточне Европе одбранила је јуна 2004. године на Економском факултету у Београду.

Ради на Економском факултету у Београду од јануара 1999. године, као асистент на предметима Маркетинг, Тржишно комуницирање и Односи с јавношћу. Године 2004. изабрана је за доцента,  2009. за ванредног професора, а новембра 2014. за редовног професора за ужу научну област Пословна економија и менаџмент – Тржишно комуницирање и Односи с јавношћу. Бави се маркетиншким комуницирањем, личном продајом, преговарањем и односима с јавношћу.

Учествовала је на више националних и међународних научних пројеката. Објавила је бројне научне радове – чланке и приказе у научним часописима, зборницима радова и другим публикацијама, три монографије и два уџбеника. Излагала је своје радове међународним и националним конференцијама.  Радила је као консултант на пројектима међународних организација  (на пример: UNDP, ILO, USAID, OECD i dr). Предавала је на семинарима намењим едукацији запослених у компанијама и невладиним организацијама.

Као стипендиста Токио фондације при Универзитету у Београду (Сасакава стипендија) била је на шестомесечном студијском боравку на Универзитету у Питсбургу (Center for Russian and East European Studies i  Katz Business School). Као стипендиста француске Фондације за унапређење знања у области менаџмента (FNEGE), била је на једномесечном студијском боравку на Европској школи за менаџмент у Паризу (ESCP-EAP).

Као гостујући професор предаје на мастер курсу у области Маркетиншке дијагонистике и животног циклуса производа на Универзитету у Нансију (Пословна школа у Мецу), Француска.

Члан је Европске академије за маркетинг (ЕМАК) и Научног друштва економиста Србије. Један је од оснивача Друштва Србије за односе с јавношћу, основаног маја 2004. године у Београду.

Обавештења

3.11.2017: Zbog sprečenosti nastavnika, u utorak 7.11.2017. godine neće biti održana predavanja iz predmeta Odnosi s javnošću.

25.10.2017: Objavljen je spisak tema za prezentzacije iz Tržišnog komuniciranja. Studenti prezentacije rade samostalno ili u paru. Mogu da odaberu neku od ponuđenih tema, da je modifikuju ili predlože neku drugu temu u oblasti Tržišnog komuniciranja. Naziv odabrane teme, imena i prezimena studenata koji će je prezentovati i datum kada bi želeli da prezentuju studenti treba da dostave prof. dr Galjini Ognjanov elektronskom poštom ili na kraju časa predavanja, najkasnije 3.11.2017. godine, kako bi bio napravljen raspored prezentacija tokom novembra i decembra 2017. godine. Prvi termin za prezentaciju je 17.11.2017, dok se ostali termini mogu videti u okviru objavljenog plana rada na predmetu. Ukoliko bude potrebno biće uvedeni dodatni termini četvrtkom.

26.9.2017: Nastava na predmetu odnosi s javnošću počinje u sredu, 27.9. u 10h, a nastava na predmetu Tržišno komuniciranje u četvrtak, 28.9. u 10h

 

 

 

Download

Tržišno komuniciranje

 

TK-plan-rada-20171

Trzisno komuniciranje teme za prezentacije

raspored prezentacija za generaciju 2017 2018

 

Odnosi s javnošću

 

OJ plan rada-201718

 

 

Integrisane marketinške komunikacije

 

 

plan rada IMK 201718

 

Upravljanje odnosima s javnošću