Оглас за приклупљање писмених понуда за давање у закуп локала у стамбено-пословној згради Задужбине Веселина Лучића

Текст огласа

Zaduzbina Veselnia Lucica