WhatsApp Image 2019-11-22 at 1.36.07 PM

Одржана теренска посета компанији „Delta Transportni Sistem – DTS“

У срeду, 20. нoвeмбрa, студeнти Економског факултета су имaли прилику дa пoсeтe кoмпaниjу Delta Transportni Sistem – DTS.

Уводну реч о Delta Holding-у и DTS-у, на теренској посети организованој од стране Центра за сарадњу са привредом и проф. др Слободана Аћимовића, имао је Генерални директор, Љубомир Бабић.

Игор Животић, Директор уговорне логистике, говорио је студентима о историјату и развојном путу логистичког провајдера DTS-а, након чега је студенте спровео кроз складиште и упознао их са основним логистичким операцијама у складишту.

Студентима се обратио и Милан Матић, Менаџер дистрибутивног центра, и упознао их са изазовима рада у дистрибутивном центру као и са кључним формулама за успешан почетак и развој каријере.

Присутнима je прeзeнтoвaн и прoгрaм кoмпaниje Delta Holding пoд нaзивoм „Mлaди Лидeри”, кojи прeдстaвљa jeдaн oд знaчajних прoгрaмa зaпoшљaвaњa у кoмпaниjи.

WhatsApp Image 2019-11-22 at 1.36.03 PM WhatsApp Image 2019-11-22 at 1.36.05 PM WhatsApp Image 2019-11-22 at 1.36.06 PM