ф

Одржан транснационални састанак у оквиру пројекта „DIGI4Teach“

Untitled

У оквиру пројекта стратешког партнерства и размене добре праксе под називом „Challenges and practices of teaching economic disciplines in era of digitalization“ (акроним: DIGI4Teach) који је суфинансиран средствима Европске уније у оквиру програма Ерасмус+ (Кључна активност 2 за подручје струковног образовања и оспособљавања), 26. и 27. новембра 2020. године одржан је уводни транснационални пројектни састанак. На транснационалном састанку представљени су оквир и план пројектних активности, опште уговорне обвезе, финансијски аспекти имплементације уговора као и обвезе дисеминације активности и резултата.
Транснационални састанак одржан је у виртуалном окружењу путем Google Meet платформе. Састанку су присуствовали представници свих организација укључених у конзорцијум: Cracow University of Economics (PL), Osnabrück University of Applied Sciences, Faculty of Management, Culture and Technology (DE), Универзитет у Београду, Економски факултет (РС), Прва економска школа, Друга економска школа и Трећа економска школа из Загреба, Економска, трговачка и угоститељска школа из Самобора и Универзитет у Загребу, Економски факултет.
Пројекат DIGI4Teach почео је 1. новембра 2020., а време трајања пројекта је 18 месеци. Главни циљеви пројекта укључују унапређење наставничких вештина и начина подучавања у различитим економским дисциплинама с посебним нагласком на еру дигитализације и то дељењем постојећих добрих пракси међу пројектним партнерима и анализом употребе нових дигиталних технологија за учење и подучавање у струковном образовању економиста.
Више информација о самом пројекту доступно је на званичној страници пројекта digi4teach.net.efzg.hr.

с

** The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.