WhatsApp Image 2020-12-24 at 12.15.13

Објављен нови број Кварталног монитора

Нови број Кварталног монитора бр. 62, представљен је 24.12.2020. године на Економском факултету Универзитета у Београду. Поред анализе текућих кретања у 2020. и предвиђања економских кретања у 2021. години, у овом броју је представљен и осврт на тему „Позиција Универзитета у Београду на Шангајској листи – конвергенција ка реалности“.

Презентација новог броја Кварталног монитора, са отвореним приступом доступна је на:

https://fren.org.rs/wp-content/uploads/2020/12/Prezentacija-QM62.pdf

Нови број Кварталног монитора доступан је претплатницима на:

https://fren.org.rs/kvartalni-monitor/kvartalni-monitor-62/

Квартални монитор је билтен, који излази од 2005. године, а чији су издавачи Економски факултет Универзитета у Београду и његовa Фондацијa за развој економске науке (FREN). Мисија Кварталног монитора је пружање независних, методолошки утемељених анализа и прогноза економских трендова и политика у Србији.