WhatsApp Image 2021-12-23 at 14.09.21

Објављен нови број Кварталног монитора (бр. 66)

Нови број Кварталног монитора бр. 66, представљен је 23.12.2021. године на Економском факултету Универзитета у Београду.

Презентација новог броја Кварталног монитора, са отвореним приступом доступна је на:

https://fren.org.rs/wp-content/uploads/2021/12/Prezentacija-QM66.pdf

Нови број Кварталног монитора доступан је претплатницима на:

https://fren.org.rs/wp-content/uploads/2021/12/QM66.pdf

Квартални монитор је билтен, који излази од 2005. године, а чији су издавачи Економски факултет Универзитета у Београду и ФРЕН. Мисија Кварталног монитора је пружање независних, методолошки утемељених анализа и прогноза економских трендова и политика у Србији.