Обавештење за пријемни испит – мастер академске студије

29.09.2017

НА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ У НЕДЕЉУ 01.10.2017. ГОДИНЕ У 13:00 У САЛИ А-5 ПОНЕТИ:

1. ЛИЧНУ КАРТУ
2. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ОБРАЗАЦ КОЈИ СТЕ ДОБИЛИ ПРИЛИКОМ ПРЕДАЈЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
3. КАЛКУЛАТОР
4. ХЕМИЈСКУ ОЛОВКУ