Обавештење о приступном предавању

16.05.2019

Обавештење о приступном предавању за кандидате који су се пријавили на конкурс објављен у листу “Послови” бр. 826-827 од 24.04.2019. године за избор у звање доцента за ужу научну област Економска теорија и анализа.

Обавештење