Обавештење о приступном предавању за кандидате који су се пријавили на конкурс за избор у звање доцента за ужу научну област Статистика и математика

19.05.2017

Обавештење о приступном предавању за кандидате који су се пријавили на конкурс за избор у звање доцента за ужу научну област Статистика и математика (предмети: Теорија одлучивања, Теорија и модели одлучивања и Математичка економија).

Обавештење.пдф