Обавештење о приступном предавању за кандидате који су се пријавили на конкурс за избор у звање доцента за ужу научну област Пословна економија и менаџмент

19.05.2017

Обавештење о приступном предавању за кандидате који су се пријавили на конкурс за избор у звање доцента за ужу научну област Пословна економија и менаџмент (предмет: Маркетинг логистика).

Обавештење.пдф