Обавештење о приступном предавању за кандидате који су се пријавили на конкурс објављен у листу “Послови” бр. 854 од 06.11.2019. године за избор у звање доцента за ужу научну област Статистика и математика

28.11.2019

Obavestenje o pristupnom predavanju za sajt