Обавештење о приступном предавању за кандидатa који се пријавиo на конкурс за избор у звање доцента за ужу научну област Пословна економија и менаџмент

23.01.2018

Обавештење о приступном предавању за кандидатa који се пријавиo на конкурс за избор у звање доцента за ужу научну област Пословна економија и менаџмент(предмет: Стратегијски менаџмент).

Obaveštenje o pristupnom predavanju