Обавештење о начину реализације активности у ванредним околностима због вируса COVID-19

16.03.2020

Сагласно донетoj одлуци државних органа о увођењу ванредног стања, обуставља се настава у просторијама Факултета. Истовремено, мартовско-априлски рок се одлаже. Почев од 16. марта 2020. године организује се on-line настава као форма помоћи студентима у припреми испита. О начину рада на предмету студенти се могу обавестити путем странице предмета или странице наставника и сарадника на сајту Факултета.

Наставници и сараднци ће обезбедити детаљне инструкције и радне материјале на основу којих ће студенти бити у могућности да на адекватан начин припреме испитну материју од куће. Промене се односе и на реорганизацију предиспитних активности.

Руководство Факултeта