ОБАВЕШТЕЊЕ О ДРУГОМ КОНКУРСНОМ РОКУ

01.09.2017

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК

 

Универзитет у Београду је огласио други уписни рок за упис студената за школску 2017/18. годину на интернет страници (http://www.bg.ac.rs/sr/upis/upis2017.php). ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ПОПУНУ 322 СЛОБОДНА МЕСТА НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ ЕКОНОМИЈА, ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ И СТАТИСТИКА, ОД ТОГА НА БУЏЕТУ: 4 МЕСТА ДЕФИНИСАНА  АФИРМАТИВНИМ МЕРАМА ЗА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, 2 МЕСТА ДЕФИНИСАНА  АФИРМАТИВНИМ МЕРАМА ЗА ПРИПАДНИКЕ РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ И 6 МЕСТА ЗА ДРЖАВЉАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОЈИ СУ У ШКОЛСКОЈ  2016/2017. ГОДИНИ СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ.

У прву годину студија може да се упише лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању (општи услови конкурса). Право уписа имају и наши држављани који су средњу школу завршили у иностранству у школској 2016/17. години, а нису могли да нострификују своја средњошколска документа до последњег дана предвиђеног за пријаву у јунском уписном року, као и кандидати који се уписују на слободна места по основу афирмативних акција (http://www.bg.ac.rs/sr/vest.php?id=801).

 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА 1, 4. и 5.  СЕПТЕМБРА 2017. ОД 10 ДО 14 САТИ У СЛУШАОНИЦИ 10, I СПРАТ.

На конкурс кандидати подносе:
1. Конкурсну пријаву (преузима се на Факултету);
2. Сведочанства сва четири разреда (оригинали и фотокопије);
3. Диплому средње школе (оригинал и фотокопија);2221
4. Извод из матичне књиге рођених (оригинал) (за држављане Србије);
5. Решење о нострификацији (оригинал и фотокопија) (за кандидате који су завршили средњу школу у иностранству)
6. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита 5.800 динара на рачун Економског факултета број 840-1109666-73, уз позив на број 102 (образац уплатнице може се купити у књижари Факултета).

ПРИJЕМНИ ИСПИТ КАНДИДАТИ ПОЛАЖУ 6. СЕПТЕМБРА 2017. ГОДИНЕ У 10 ЧАСОВА НА ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД