Студентски парламент

<ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА И ИЗБОРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ>

Студентски парламент Економског факултета представља орган Факултета и званично представничко тело студената. Преко њега студенти остварују права и штите своје интересе на Факултету. Чланови Студентског парламента су студенти који су изабрани од стране колега са својих година на изборима који се одржавају у априлу сваке године.

На челу Студентског парламента налазе се председник, потпредседник и руководиоци ресора. Студентски парламент има четири ресора, а руководиоци сваког ресора, заједно са члановима, својим радом и интерном координацијом испуњавају задатке и реализују пројекте. Рад Студентског парламента дефинисан је Пословником и Статутом. Избори за Студентски парламент се одржавају сваке године у априлу и дефинисани су Правилником о начину избора и броју чланова Студентског парламента.

Мисија: Потпуније, свестрано и квалитетно студирање на ЕКОФ-у.
Визија: Утичемо на то да студенти буду задовољни и успешни у области у којој се специјализују, кроз побољшање комуникације, организације и квалитета студирања.

Ресори од којих се састоји Студентски парламент Економског факултета су:
ŸРесор за наставу и испите
ŸРесор за стручно усавршавање и праксу
ŸРесор за студентски стандард
ŸРесор за ПР и комуникације

Ресор за наставу и испите бави се предлозима за унапређењем квалитета наставе и проблемима који се јављају у вези са испитима, колоквијума и самим одржавањем наставе на свакој години студија. Анкета о студентском вредновању педагошког рада наставника и сарадника и Извештај о пролазности, као и свакодневни разговори са студентима дају основне информације овом Ресору. Главни циљ јесте да се сваке године оцене из Анкете као и пролазност повећавају уз све бољи квалитет студирања.

Ресор за стручно усавршавање и праксу бави се организацијом бројних предавања и панел дискусија чији су учесници представници успешних компанија, као и праћењем конкурса и такмичења и обавештавањем студената о истим. Улога овог Ресора је да са једне стране мотивише студенте да активно раде на свом усавршавању, а са друге стране да успостави сарадњу са компанијама како би се омогићио што већи број пракси и додатних едукација. У протеклој години организована је посета фабрици Фиат у Крагујевцу, Бизнис инкубатору “Гнездо”, затим предавања, студије случајева, такмичења и праксе у сарадњи са компанијама као што су Ernst&Young, Coca-Cola Hellenic, Simens, Sberbank, McKinsey, Cepter, Microsoft, итд.

Ресор за студентски стандард задужен је за бригу о студентском стандарду на самом факултету, али и о организовању ваннаставних активности. Поред саме наставе битно је да студенти буду задовољни и условима студирања и овај Ресор бави се решавањем проблема на том пољу. Такође, овај Ресор задужен је и за организовање забавних вечери. Имали смо прилику да на Економском факултету угостимо господина Зоранниза Кесића, као и да организујемо акустично вече.

Организоване су и посете значајним институцијама као што су Народна банка Србије, Бели двор, Народна скупштина, омогућена је бесплатна Школа кинеског језика и културе, а у сарадњи са Руским домом обезбеђена је и Школа руског језика по бенефицираним ценама за студенте Економског факултета.

Ресор за ПР и комуникације бави се промоцијом и информисањем студената о свим активностима и пројектима који се организују на  Економском факултету, сарадњом са осталим факултетима, као и представницима медија. Овај ресор успешно координира са свим осталим ресорима, а такође је задужен за саму промоцију Студентског парламента и упознавање студената са његовим радом и функционисањем. Један од најважнијих пројеката овог Ресора јесте „Видео презентација смерова“ у којој су на модеран начин представљени сви модули Економског факултета. 

Председник Студентског парламента:
Име и презиме: Дејан Ђокић
Година студија: IV
Смер: Финансије, банкарство и осигурање
Контакт е-mail: djokicdejan.ekof@gmail.com

Потпредседник Студентског парламента:
Име и презиме: Јелена Новаковић
Година студија: IV
Смер: Статистика, информатика и квантитативне финансије
Контакт e-mail: novakovic.magi@gmail.com

Секретар Студентског парламента:
Име и презиме: Марина Перуничић
Година студија: III
Смер: Трговински менаџмент и маркетинг
Контакт e-mail: marina.perunicic97@gmail.com

Руководилац ресора за наставу и испите:
Име и презиме: Ксенија Поповић
Година студија: III
Смер: Трговински менаџмент и маркетинг
Контакт e-mail: popovicksenija7@gmail.com

Руководилац ресора за студентски стандард:
Име и презиме: Наталија Весковић
Година студија: III
Смер: Међународна економија и спољна трговина
Контакт e-mail: natavesko@gmail.com

Руководилац ресора за стручно усавршавање и праксе:
Име и презиме: Димитрије Маричић
Година студија: III
Смер: Трговински менаџмент и маркетинг
Контакт e-mail: dimitrije.maricic@gmail.com

Руководилац ресора за макретинг и ПР:
Име и презиме: Вера Крајникер
Година студија: II
Смер: Маркетинг
Контакт e-mail: v.krajniker@gmail.com

Чланови Студентског парламента:

Прва година:

 1. Сара Косовац,
 2. Александра Ђорђевић,
 3. Вера Крајникер,
 4. Матеј Дамјановић,
 5. Немања Величковић,
 6. Никола Јовановић.

Друга година:

 1. Стеван Васиљевић,
 2. Михаило Ђурђевић,
 3. Тамара Илић,
 4. Ксенија Поповић,
 5. Емилија Благојевић.

Трећа година:

 1. Дејан Ђокић,
 2. Мина Илић,
 3. Вук Ђурић,
 4. Никола Зељић,
 5. Јелена Новаковић.

Четврта година:

 1. Алекса Вукићевић,
 2. Марко Лишанин,
 3. Душан Вранић,
 4. Стефан Дамјановић,
 5. Наташа Шишић.

Мастер студије:

 1. Бојан Миленковић,
 2. Јелена Кршикапа.

Старије године:

 1. Рајко Јовановић

Делегати Економског факултета у Студентском парламенту Универзитета:

 1. Дејан Ђокић – члан Студентског парламента Универзитета у Београду,
 2. Јелена Новаковић – секретар Студентског парламента Универзитета у Београду,
 3. Михаило Ђурђевић – члан Студентског парламента Универзитета у Београду.

Е-МАИЛ: spekof@ekof.bg.ac.rs
ТЕЛЕФОН: 3021-161

Посетите нас у канцеларији Студентског парламента која се налази на спрату испод А6 сваког радног дана од 10 до 16 часова.

.

Званична FACEBOOK  страница линк www.facebook.com/