Студентски парламент

<ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА И ИЗБОРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ>

Студентски парламент Економског факултета представља орган Факултета и званично представничко тело студената. Преко њега студенти остварују права и штите своје интересе на Факултету. Чланови Студентског парламента су студенти који су изабрани од стране колега са својих година на изборима који се одржавају у априлу сваке године.

На челу Студентског парламента налазе се председник, потпредседник и руководиоци ресора. Студентски парламент има четири ресора, а руководиоци сваког ресора, заједно са члановима, својим радом и интерном координацијом испуњавају задатке и реализују пројекте. Рад Студентског парламента дефинисан је Пословником и Статутом. Избори за Студентски парламент се одржавају сваке године у априлу и дефинисани су Правилником о начину избора и броју чланова Студентског парламента.

Мисија: Потпуније, свестрано и квалитетно студирање на ЕКОФ-у.
Визија: Утичемо на то да студенти буду задовољни и успешни у области у којој се специјализују, кроз побољшање комуникације, организације и квалитета студирања.

Ресори од којих се састоји Студентски парламент Економског факултета су:
ŸРесор за наставу и испите
ŸРесор за стручно усавршавање и праксу
ŸРесор за студентски стандард
ŸРесор за ПР и комуникације

Ресор за наставу и испите бави се предлозима за унапређењем квалитета наставе и проблемима који се јављају у вези са испитима, колоквијума и самим одржавањем наставе на свакој години студија. Анкета о студентском вредновању педагошког рада наставника и сарадника и Извештај о пролазности, као и свакодневни разговори са студентима дају основне информације овом Ресору. Главни циљ јесте да се сваке године оцене из Анкете као и пролазност повећавају уз све бољи квалитет студирања.

Ресор за стручно усавршавање и праксу бави се организацијом бројних предавања и панел дискусија чији су учесници представници успешних компанија, као и праћењем конкурса и такмичења и обавештавањем студената о истим. Улога овог Ресора је да са једне стране мотивише студенте да активно раде на свом усавршавању, а са друге стране да успостави сарадњу са компанијама како би се омогићио што већи број пракси и додатних едукација. У протеклој години организована је посета фабрици Фиат у Крагујевцу, Бизнис инкубатору “Гнездо”, затим предавања, студије случајева, такмичења и праксе у сарадњи са компанијама као што су Ernst&Young, Coca-Cola Hellenic, Simens, Sberbank, McKinsey, Cepter, Microsoft, итд.

Ресор за студентски стандард задужен је за бригу о студентском стандарду на самом факултету, али и о организовању ваннаставних активности. Поред саме наставе битно је да студенти буду задовољни и условима студирања и овај Ресор бави се решавањем проблема на том пољу. Такође, овај Ресор задужен је и за организовање забавних вечери. Имали смо прилику да на Економском факултету угостимо господина Зоранниза Кесића, као и да организујемо акустично вече.

Организоване су и посете значајним институцијама као што су Народна банка Србије, Бели двор, Народна скупштина, омогућена је бесплатна Школа кинеског језика и културе, а у сарадњи са Руским домом обезбеђена је и Школа руског језика по бенефицираним ценама за студенте Економског факултета.

Ресор за ПР и комуникације бави се промоцијом и информисањем студената о свим активностима и пројектима који се организују на  Економском факултету, сарадњом са осталим факултетима, као и представницима медија. Овај ресор успешно координира са свим осталим ресорима, а такође је задужен за саму промоцију Студентског парламента и упознавање студената са његовим радом и функционисањем. Један од најважнијих пројеката овог Ресора јесте „Видео презентација смерова“ у којој су на модеран начин представљени сви модули Економског факултета. 

Председник Студентског парламента:
Име и презиме: Јевтић Ђорђе
Година студија: IV
Смер: Међународна економија и спољна трговина
Контакт е-mail: djordjejevtic8@gmail.com

Потпредседник Студентског парламента:
Име и презиме: Стефан Дамјановић
Година студија: IV
Смер: Међународна економија и спољна трговина
Контакт e-mail: damjanovic.stefan@gmail.com

Секретар Студентског парламента:
Име и презиме: Јелена Новаковић
Година студија: III
Смер: Статистика, информатика и квантитативне финансије
Контакт e-mail: novakovic.magi@gmail.com

Руководилац ресора за наставу и испите
Име и презиме: Дејан Ђокић
Година студија: III
Смер: Финансије, банкарство и осигурање

Контакт e-mail: dejan.djokic996@gmail.com

Руководилац ресора за студентски стандард
Име и презиме: Вања Аврамовић
Година студија: III
Смер: Маркетинг

Контакт e-mail: VanjaAavramovic@gmail.com

Руководилац ресора за стручно усавршавање и праксу
Име и презиме: Јована Гајић
Година студија:  IV
Смер: Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање

Контакт e-mail: jovanagajicekof@gmail.com

Руководилац ресора за ПР и комуникације
Име и презиме: Анђела Урошевић
Година студија: III
Смер: Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање

Контакт e-mail: andjellla96@gmail.com

Чланови Студентског парламента:

Прва година:

 1. Ксенија Поповић,
 2. Стеван Васиљевић,
 3. Ксенија Ивановић,
 4. Наталија Весковић,
 5. Михаило Ђурђевић
 6. Марина Перуничић

Друга година:

 1. Јелена Новаковић,
 2. Мина Илић,
 3. Дејан Ђокић,
 4. Лука Станковић,
 5. Иван Хамза.

Трећа година:

 1. Милош Јевтић,
 2. Бењамин Гегић,
 3. Стефан Дамјановић,
 4. Ђорђе Јевтић.

Четврта година:

 1. Кристина Лазаревић,
 2. Александар Раца,
 3. Ђорђе Димитријевић,
 4. Катарина Арманда,
 5. Марија Драговић

Мастер студије:

 1. Бојан Миленковић,
 2. Душан Анђеловић.

Старије године:

 1. Милош Бекић

Делегати Економског факултета у Студентском парламенту Универзитета:

 1. Стефан Дамјановић – члан Студентског парламента Универзитета у Београду,
 2. Александар Раца – потпредседник Студентског парламента Универзитета у Београду,
 3. Игор Ђерфи – члан Студентског парламента Универзитета у Београду

Е-МАИЛ: spekof@ekof.bg.ac.rs
ТЕЛЕФОН: 3021-161

Посетите нас у канцеларији Студентског парламента која се налази лево пре шалтера код А1 сваког радног дана од 10 до 16 часова.

Званична FACEBOOK  страница линк www.facebook.com/spekof