EKOF Media Group

EMG creativ reality 01

ЕKOF Media Group је струковна студентска невладина организација Економског факултета у Београду, која се бави широким спектром активности, почев од вршњачке едукације, медијских пројеката, преко графичког и веб дизајна, интернет маркетинга, организовања и концептуалног осмишљавања промотивних, културних, едукативних и забавних догађаја у складу са афинитетима и потребама младих, са циљем ширења свести међу младима о друштвеној одговорности, важности позитивног индивидуалног и групног деловања у локалној и широј заједници, јачању солидарности, толеранције, изградњи сопственог културног идентитета и упознавања и прихватања туђег. У складу са тиме, организација негује демократске вредности и волонтерски дух, те располаже сопственим волонтерским сервисом.

Председник организације је Милош Чевизовић

Детаљније информације: www. ekofmedia.com

https://www.facebook.com/EKOFmedia