Стручна конференција за наставнике стручних предмета

Наставници стручних економских предмета у средњим школама окупљени су у одлично организовану Заједницу економских, правно-биротехничких, туристичких, трговинских и угоститељских школа. Брзина промена које се одигравају у сфери образовања, као и економској сфери, захтева интензивнију размену искуства по питању наставе, наставних планова и програма, савремених процеса у областима којима се баве, савремених вештина у области примене ITC у економији. Подстакнут потребом за променама и унапређењима, Економски факултет Универзитета у Београду, као најстарија научно-образовна установа у области економије побринула се за осмишљавање, организовање и реализацију стручне конференције за наставнике стручних предмета (економског усмерења).

Трећа конференција „Економија, пословно управљање и статистика – савремене тенденције у средњем стручном образовању“ одржана је у суботу 24. новембра 2018. године на Економском факултету у Београду. На укупно 13 предавања, посвећених информационо-комуникационим технологијама у образовању економиста, савременим тенденцијама у економији и изазовима са којима се суочава привреда Србије (реиндустријализација, рурална политика и агробизнис, регионални развој и регионална политика), учествовало је преко 100 наставника из средњих школа са простора целе Србије. Овом приликом још једном се захваљујемо професоримa и сарадницима нашег Факултета који су својим предавањима конференцију учинили успешном.

У поподневном делу конференције, преко 60 наставника учествовало је на акредитованим програмима обуке за стручно усавршавање, и то из области примене Excel-a у финансијској анализи, софтверских апликација за унапређивање информатичких компетенција наставника предмета из пословне економије и рачуноводтвених третмана у складу са новим прописима и стандардима.

Све презентације са конференције можете прегледати овде:

„Место и улога информационих технологија у образовању“ – проф.др Раде Станкић

„Оптимално опорезивање – компромис између ефикасности и правичности“ – проф.др Милојко Арсић

„Утицај дигитализације пословања и промене у врсти и карактеру пословних трансакција на будућност рачуноводства и рачуноводствене професије“ – др Даница Јовић

„Да ли је могуће реализовати друштвену одговорност предузећа без адекватних финансијских и нефинансијских обелодањивања?“ – мс Милутин Живановић

„Kaрактеристике и примена АБЦ приступа алокацији општих трошкова“ – мс Јована Југовић

„Новине у рачуноводственом третману лизинг послова“ – мс Маја Рибић

„Нова индустријска политика Србије“ – проф.др Љубодраг Савић

„Савремена аграрна и рурална политика у функцији развоја агробизниса (пољопривреда на периферији индустријализације и како даље?)“ – проф. др Жаклина Стојановић

„Регионални развој Србије и нужност реформације регионалне политике“ – др Дејан Молнар

„Модел предузетничких (Start up) центара у средњим школама“ – Ненад Стајић

„Партнерство јавног. приватног и цивилног сектора на локалном нивоу у креирању и вођењу развојних пројеката (примери предузетничких центара у школама)“ – Анђела Вуковић

 

Трећа конференција за наставнике средњих стручних школа економске групе предмета "Економија, пословно управљање и статистика - савремене тенденције у средњем стручном образовању