Стручна конференција за наставнике стручних предмета

Наставници стручних економских предмета у средњим школама окупљени су у одлично организовану Заједницу економских, правно-биротехничких, туристичких, трговинских и угоститељских школа. Брзина промена које се одигравају у сфери образовања, као и економској сфери, захтева интензивнију размену искуства по питању наставе, наставних планова и програма, савремених процеса у областима којима се баве, савремених вештина у области примене ITC у економији. Подстакнут потребом за променама и унапређењима, Економски факултет Универзитета у Београду, као најстарија научно-образовна установа у области економије побринула се за осмишљавање, организовање и реализацију стручне конференције за наставнике стручних предмета (економског усмерења).

У суботу, 25. новембра 2017. године на Економском факултету у Београду одржана је Друга конференција за наставнике економске групе предмета средњих стручних школа „Економија, пословно управљање и статистика – савремене тенденције у средњем стручном образовању“.

Конференцију је отворио Декан Економског факултета Универзитета у Београду, проф. др Бранислав Боричић, а скупу су се обратили и представник Заједнице економских, правнобиротехничких, трговинских и туристичко-угоститељских школа, као и представник Завода за унапређење образовања и васпитања Републике Србије. Конференцији је присуствовало 112 наставника из средњих школа са територије целе Србије.

Кроз пленарна излагања, учесници конференције могли су да се упознају са могућностима увођења циркуларне економије у наставним програмима за средње школе и са иновацијама у наставним плановима и програмима у стручним школама из области економије.

Рад се потом одвијао по секцијама  које су се односиле на области:

  • Примена информатике у образовању економиста
  • Иновативог садржаја у предметима пословне економије (формулисање и имплементација стратегија)
  • Рачуноводства као средства пословног разумевања и споразумевања и
  • Педагошко-методичких аспеката наставе стручних предмета

Презентације са Конференције:

Druga konferencija za nastavnike srednjih stručnih škola ekonomske grupe predmeta "Ekonomija, poslovno upravljanje i statistika - savremene tendencije u srednjem stručnom obrazovanju"