Прописи

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА И АКТА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ

Публикација Економског факултета у Београду
Публикација Економског факултета у Београду – Информатор
Основни задаци и циљеви Економског факултета у Београду
Политика обезбеђења квалитета
Стратегија обезбеђења квалитета
Статут Економског факултета
Одлуке о прихватању студијских програма
Правилник о избору наставника
Књига наставника
Књига предмета – основне академске студије
Књига предмета – мастер академске студије
Књига предмета – докторске студије

Структуре студијских програма:

1. Основне академске студије:

 1. Економија, пословно управљање и статистика
 2. Економија, пословно управљање и статистика – 180

Мање измене студисјког програма усвојене су 2018. године одлуком Универзитета у Београду. Овим иземнама уведени су нови смерови:

 1. Пословна информатика
 2. Пословна анализа и консалтинг
 3.  Економија и финансије

Силабуси нових предмета

2. Мастер академске студије:

 1. Економска анализа и политика
 2. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије
 3. Банкарски и финансијски менаџмент
 4. Економска политика и развој
 5. Пословно управљање
 6. Квантитативна анализа
 7. Макроекономија привреда у транзицији
 8. Квантитативне финансије (ИМQФ)
 9. Међународни економски односи
 10. Економија и менаџмент енергетике

3. Докторске студије:

 1. Економија
 2. Пословно управљање
 3. Статистика

Додатак дипломи
Правилник о обезбеђењу квалитета рада Факултета
Правилник о правилима основних и дипломских академских студија Економског факултета у Београду
Правилник о полагању испита на основним и дипломским академским студијама Економског факултета у Београду
Правилник о начину и поступку израде и одбране семинарског рада на основним и дипломским академским студијама Економског факултета у Београду
Правилник о начину и поступку израде и одбране завршног рада на основним и дипломским академским студијама Економског факултета у Београду
Правилник о наставној литератури Економског факутета у Београду
Правилник о докторским студијама Економског факултета у Београду
Правилник о оцени и одбрани докторске дисертације Економског факултата у Београду

 

СТАТУТ И АКТА ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА

Правилник о измени правилника о докторским студијама Економског факултета Универзитета у Београду
Правилник о изменама и допунама Правилника о правилима основних и дипломских академских студија
Правилник о изменама и допунама Правилника о полагању испита на основним и дипломским академским студијама
Правилник о допуни правилника о правилима основних и дипломских академских студија
Правилник о изменама и допунама правилника о правилима основних и дипломских академских студија
Правилник о изменама и допунама правилника о полагању испита на основним и дипломским академским студијама2
Правилник о изменама и допунама правилника о полагању испита на основним и дипломским академским студијама
Правилник о стандардима обезбедјења квалитета 09.06.08.
Правилник о полагању испита на основним и дипломским академским студијама Економског факултета у Београду
Стратегија обезбеђења квалитета
Правилник о обезбеђењу квалитета рада Факултета
Правилник о оцени и одбрани докторске дисертације Економског факултата у Београду
Правилник о докторским студијама Економског факултета у Београду
Правилник о наставној литератури Економског факутета у Београду
Правилник о начину и поступку израде и одбране заврÅ¡ног рада на основним и дипломским академским студијама Економског факултета у Београду
Правилник о начину и поступку израде и одбране семинарског рада на основним и дипломским академским студијама Економског факултета у Београду
Правилник о правилима основних и дипломских академских студија Економског факултета у Београду
Структура накнаде за редовне услуге обухваћене школарином
Одлука о накнадама које нису обухваћене школарином

Правилник о начину избора и броју чланова Студентског парламента
Правилник о изменама и допунама правилника о начину избора и броју чланова Студентског парламента
Пословник СПЕКОФ – пречишћена верзија

Правилник о ваннаставним активностима студената

Процедура организовања ваннаставних активности студената на Економском факултету у Београду

Статут Економског факултета у Београду

Одлука о извођењу приступног предавања

 

СТАТУТ И АКТА УНИВЕРЗИТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПРОПИСИ – Статут Универзитета у Београду

ПРАВИЛНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА (ПДФ)

ПРИХОДИ И РАСХОДИ ФАКЛУТЕТА

Правилник о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univrzitetu u Beogradu- septembar 2016

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o minimal uslovima za izbor -jun 2017

Kriterijumi za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu