Стручне службе

Секретар факултета
Маргарета Андрејић

Служба за правне и опште послове
Руководилац: Шошкић Зоран

Библиотека
Руководилац: Оливера Јевтић

Студентска служба
Руководилац: Живка Шарић

Финансијско-рачуноводствена служба
Руководилац: Олгица Шундић

Служба за набавку, ресторан и кантину
Руководилац: Јелена Чварковић

Техничка служба
Руководилац: Жељко Манојловић

Служба за информационе технологије
Руководилац: Горан Петрић