Реферати о избору у звање

 • 24.06.2020.
  Реферат комисије по конкурсу за избор у звање једног доцента за ужу научну област Економска теорија и анализа (конкурс објављен 27.05.2020.).

 • 19.06.2020.
  Реферат комисије по конкурсу за избор у звање једног редовног професора за ужу научну област Економска теорија и анализа (конкурс објављен 27.05.2020.).

 • 26.05.2020.
  Реферат комисије по конкурсу за избор у звање једног доцента за ужу научну област Рачуноводство и пословне финансије (конкурс објављен 15.01.2020.).

 • 06.12.2019.
  Реферат комисије по конкурсу за избор у звање једног доцента за ужу научну област Статистика и математика (конкурс објављен 06.11.2019.).

 • 24.09.2019.
  Реферат комисије по конкурсу за избор у звање једног асистента за ужу научну област Пословна економија и менаџмент (конкурс објављен 04.09.2019.).

 • 18.09.2019.
  Реферат комисије по конкурсу за избор у звање једног ванредног професора за ужу научну област Економска теорија и анализа (конкурс објављен 10.07.2019.).

 • 16.09.2019.
  Реферат комисије по конкурсу за избор у звање једног асистента за ужу научну област Међународни економски односи (конкурс објављен 10.07.2019.).

 • 30.08.2019.
  Реферат комисије по конкурсу за избор у звање једног ванредног професора за ужу научну област Рачуноводство и пословне финансије (конкурс објављен 10.07.2019.).

 • 28.08.2019.
  Реферат комисије по конкурсу за избор у звање једног сарадника у настави за ужу научну област Статистика и математика (конкурс објављен 10.07.2019.).

 • 28.06.2019.
  Реферат комисије по конкурсу за избор у звање једног редовног професора за ужу научну област Пословна економија и менаџмент (конкурс објављен 29.05.2019.).

 • 06.06.2019.
  Реферат комисије по конкурсу за избор у звање једног ванредног професора за ужу научну област Економска политика и развој (конкурс објављен 08.05.2019.)

 • 05.06.2019.
  Реферат комисије по конкурсу за избор у звање једног доцента за ужу научну област Економска теорија и анализа (конкурс објављен 24.04.2019.).

 • 05.06.2019.
  Реферат комисије по конкурсу за избор у звање једног ванредног професора за ужу научну област Економска политика и развој (конкурс објављен 15.05.2019.).
 • 28.05.2019.
  Реферат комисије по конкурсу за избор у звање једног ванредног професора за ужу научну област Економска политика и развој (конкурс објављен 24.04.2019.).