Историјат

КРАТКА ИСТОРИЈА

1937
Оснивање Економско-комерцијалне високе школе (ЕКВШ).

1938
Оснивање Технолошког завода на ЕКВШ као центра за наставу и истраживање технолошких аспеката робе

1939
Од школске 1939/40. године ЕКВШ је овлашћена да даје докторат наука

1941
Одбрањена прва докторска дисертација на ЕКВШ
Престанак редовне наставе после окупације земље

1942
Окупационе власти припајају ЕКВШ Правном факултету у Београду као Економски одсек
Више наставника одбија да учествује на конкурсу за поновни избор и напушта ЕКВШ

1944
Ослобођење Београда
На ЕКВШ (Економском одсеку Правног факултета), остало само пет наставника из предратног периода

1945
ЕКВШ обнавља рад

1946
ЕКВШ се пресељава у нове просторије на Правном факултету

1947
ЕКВШ се трансформише у Економски факултет и улази у састав Универзитета у Београду

1950
Одржана Прва интерфакултетска конференција економских факултета Југославије на Економском факултету у Београду

1951
Нови наставни план
Поставка музејске збирке привредне историје

1952
Одбрањена прва докторска дисертација на Економском факултету
Основан Институт за економска истраживања на Факултету
Економски факултет добија нову зграду у којој се данас налази

1953
Основана прва канцеларија АIESEC (International Association of Business and Economic Students) у земљи, на Економском факултету у Београду, чиме почиње процес међународне размене студената

1955
Објављен први број часописа Економски анали

1956
Прва одбрањена докторска дисертација једног страног студента на Економском факултету

1958
Измена наставног плана: формирање два одсека – А: Општа економија и Б: Економика предузећа

1960
Почетак магистарских студија; пет курсева (Привредни развој, Тржиште и коњунктура, Економика предузећа 1, Економика предузећа 2 и Операциона истраживања)
Основано одељење Економског факултета у Крагујевцу

1961-1962
Изградња три нова савремена амфитеатра (А1, А2, А3, укупно 840 места)

1962
Одбрањена прва магистарска теза
Нови наставни план; два одсека: Општи и Пословни

1965
Прва одбрањена магистарска теза једног страног студента на Економском факултету

1966
Нови наставни план са пет смерова: Економска политика и планирање, Статистика и кибернетика, Економика и организација, Финансијско-рачуноводствени, Спољно-трговински

1967
Формиран документациони центар Факултета као посебна организациона јединица
Факултет постаје матичан за статистику и за докторате из статистике

1968
Студентске демонстарције у јуну у Београду, једнонедељни прекид наставе

1970
Допуна наставног плана: нови смер – Организационе науке

1972
Допуна наставног плана: нови смер – Саобраћај и туризам
Установљена функција и извршен избор првог студента-продекана

1974
Оснивање Научно-истраживачког центра Економског факултета (НИЦЕФ)
Одбрањена 200-та докторска дисертација на Економском факултету

1975
Одељење у Крагујевцу престаје са радом, а оснива се Економски факултет Универзитета у Крагујевцу (на Одељењу је до тада дипломирало 929 студената, а 910 је завршило први степен студија)

1976
Нови наставни план са три одсека: Општа економија, Економика предузећа, Статистика и кибернетика

1977
Уведена је једносеместрална настава на већини предмета
Уведени први стандарди оптерећења студената (према часовима наставе недељно)
Изграђен анекс зграде са два нова амфитеатра и 8 слушаоница

1978
Доградња зграде (седми спрат) са 20 наставничких кабинета и рестораном

1980
Оснивање Електронског рачунарског центра Факултета и набавка првог рачунара (Honeywell-6/43) са 4 терминала

1984
Одбрањена 1000-та магистарска теза на Економском факултету

1985
Почетак сарадње Економског факултета и School of Business, New York State University at Albany; одржана прва заједничка конференција: Comparative Menagement Systems

1987
Нови наставни план са седам усмерења: Општа економија, Маркетинг, Пословне финансије и рачуноводство, Спољна и унутрашња трговина, Финансије, банкарство и осигурање, Туризам и Економска статистика и информатика
Уведена једносеместрална настава на свим предметима

1989
Оснивање Центра за издавачку делатност (ЦИД) као посебне организационе јединице

1990
Први ТЕМПУС пројекат који координира Економски факултет

1991
Четврта конференција са School of Business, SUNY: Restructuring the Firm

1992
Почетак санкција ЕУ и УН, прекид међународних пројеката и сарадње
Студенти БУ траже оставку Слободана Милошевића; потписивање петиције и на Економском факултету

1994
Поред магистарских, уводе се специјалистички, једногодишњи последипломски курсеви

1995
Сви кабинети наставника и две сале (2х20 места) у рачунарском центру опремљени персоналним компјутерима (РС АТ 486)

1996
Преко академске мреже рачунарског центра Универзитета, успостављена веза са Интернетом

1996-1997
Велики студентски и грађански протест (децембар-фебруар) против непоштовања изборних резултата

1997
Факултет добија свој домен: www.ekof.bg.ac.yu

1998
Нови Закон о високом образовању којим се ограничава аутономија универзитета
Декана Факултета поставља Влада

1999
Бомбардовање Београда, тромесечни прекид наставе на Факултету

2000
Нови наставни план са девет усмерења

2001
Рад на изради нових наставних програма за све предмете
Обнавља се анкетирање студената као део система евалуације
Основан Центар за међународне студије и сарадњу

2002
Први међународни последипломски специјалистички курс из области финансија

2003
Уведене студије на даљину
Научно-наставно веће доноси одлуку о прихватању Европског система трансферних бодова (ЕСПБ/ЕЦТС), одговарајуће усклађивање наставних планова и програма
Факултет је домаћин Друге међународне конференције ASECU (Association of Southeast European Economic Universities)

Организован међународни последипломски мастер програм у сарадњи са HEC (Hautes étudescommerciales) из Париза

2004
Факултет је домаћин међународне конференције EACES (European Association for Comparative Economic Studies)

2005
Реновиране ауле Факултета и савремена опрема инсталирана у учионице

2006
Магистарски курсеви трансформисани у једногодишње мастер птограме (60 ЕСПБ/ЕСТС)
Први избори за Студентски парламент Економског факултета
Економски анали добијају прву међународну редакцију
Организован међународни мастер програм у сарадњи са Универзитетом у Ници (ТЕМПУС)
Отворена нова читаоница

2007
Отворена нова сала за видео конференције
Међународна научна конференција: Савремени изазови економске теорије и праксе
Акредитација Факултета (у складу са новим стандардима) као научно-истраживачке институције.

2008
Увођење нових програма на докторским студијама: Економија, Менаџмент и Статистика (180 ЕСПБ); уписана прва генерација студената на докторске студије.
Ревизија мастер програма: 8 програма на српском језику, 2 на енглеском и 1 на француском

2009
Акредитација Факултета (у складу са новим стандардима) као високошколске институције у области економије.

2010
Основан први MBA-Master of Business Administration програм у сарадњи са Texas A&M University-Commerce
2011
Основан још један часопис Економског факултета: Економске идеје и пракса, објављен први број часописа