Фондација

Фондација Економског факултета основана је 2004. године са циљем да подржи и помогне рад студената, да награђује студенте и подстиче њихов истраживачки рад. У протеклом периоду Фондација је награђивала најбоље студенте Факултета, учествовала у јачању Центра за развој каријере, као и у промовисању Економског факултета међу средњошколцима. Посебно, Фондација је помогла успостављање базе података о студентима Факултета, њиховом запошљавању и спровођењу додатне обуке.

Годишње награде Фондације Економског факултета

За постигнут успех на студијама у школској 2013/2014. години награђују се:

1. ПАВЛОВИЋ ДАНИЦА, студент ДРУГЕ године, досије број 13/0481, положила све испите из прве године закључно са јулским роком са просечном оценом 10.

2. ЦВЕТИЋ ВИШЊА, студент ТРЕЋЕ године, досије број 12/1297 положила све испите из друге године закључно са јулским роком са просечном оценом 10, просечна оцена свих положених испита: 9,8.

3. СТЕФАНОВИЋ РАСТКО, студент ТРЕЋЕ године, досије број 12/0666, положио све испите из друге године закључно са јулским роком са просечном оценом 10, просечна оцена свих положених испита: 9,8.

4. ОБРАДОВИЋ ФИЛИП, студент ЧЕТВРТЕ године, досије број 11/0459, положио све испите из треће године закључно са јулским роком са просечном оценом 10, просечна оцена свих положених испита: 10.

За постигнут успех на студијама у школској 2013/2014. години награђује се

ПЛАВШИЋ БОЖИДАР, дипломирани студент, досије број 10/0469, положио све испите из четврте године закључно са јулским роком са просечном оценом 9.9 и дипломирао 14. јула 2014. године са просечном оценом 9,8.