MSCA-IF SEEGROW

if-news-visual-2020_1

Истраживачки програм Европске уније – Марија Склодовска-Кири
(индивидуални грант у оквиру Horizon 2020)

Назив пројекта:

SEEGROW
Носиоци раста у југоисточној Европи: домаће фирме, технологија и економска управа у институционално слабим државама

 

Датум почетка: 1. септембар 2020.
Датум завршетка: 30. новембар 2022.

Истраживач:
др Соња Авлијаш
Email: sonja.avlijas@ekof.bg.ac.rs
Кабинет: 706

Фокус истраживачког рада др Соње Авлијаш је политичка економија. Докторирала је 2016. године на Лондонској школи економије и политичких наука (ЛСЕ), након чега се запослила као истраживач у Лабораторији за интердисциплинарну евалуацију јавних политика универзитета Sciences Po у Паризу. Др Авлијаш је и стипендисткиња истраживачког програма Wayne Vuchinich Fellowship Универзитета Станфорд у Калифорнији за 2020. годину. Освојила је награду Европске асоцијације за упоредне економске студије (EACES) за најбољу докторску дисертацију у 2018. години, и од тада је члан Управног одбора те организације.

Резиме пројекта

Циљ пројекта SEEGROW је мапирање и боље разумевање политичке економије која утиче на пословање малих и средњих домаћих предузећа у добу које је засновано на информационо-комуникационим технологијама (ИКТ) и економији знања. Пројекат се фокусира на полупериферне земље југоисточне Европе које карактеришу слабе и заробљене формалне институције, те разматра да ли се без реформе тих институција уз помоћ ИКТ могу унапредити модалитети економског управљања кроз само-организацију и бољу координацију привредних субјеката.

Почетна хипотеза јесте да ИКТ нуде нове могућности за интернационализацију домаћих малих и средњих предузећа која имају индустријске вештине, али мало капитала. То доводи до отварања нових могућности за њихово пословање, и оснажује их кроз ширење њихових тржишних капацитета, што потом умањује негативан утицај слабих формалних институција на њихове иновационе капацитете, па самим тим и на економски развој.

Пројекат користи литературу из политичке економије, институционалне економије, као и литературе о колективном деловању и економском управљању (collective action, economic governance), са идејом да осветли у којој мери мали економски агенти могу да мењају правила економског управљања одоздо према горе, у контексту заробљене државе која им не пружа адекватну подршку. Таквим приступом, SEEGROW доводи у питање устаљено мишљење да је институционална реформа на државном нивоу једини начин да се унапреде економски исходи у једној земљи, те да су сви остали актери, укључујући мале економске агенте, заробљени од стране институционално слабе државе која не може да се реформише.

Теренска истраживања и квалитативно прикупљање података у оквиру пројекта SEEGROW одвијају се на територији Србије и Босне и Херцеговине.

Супервизор пројекта: Проф. др Михаил Арандаренко

Подршка пројекту за истраживања у Босни и Херцеговини: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци

image001

Овај пројекат је добио средства из програма за истраживање и иновације Хоризонт 2020 Европске уније у оквиру споразума о додељивању донација Марија Склодовска-Кири бр. 895519. Информације на овој веб страници не одражавају мишљење Европске уније. Европска комисија није одговорна за било какву употребу овде садржаних информација.