početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
dekanat
ekonomski anali
alumni
publikacije
linkovi
NASTAVNICI
redovni
vanredni
docenti
asistenti


BOŽOVIĆ DR MILOŠ docent


Predmeti na redovnim studijama:

Finansijska ekonomija
Kvantitativne finansije

Kratka biografija

Dr Miloš Božović rođen je 1976. godine u Beogradu. Doktorirao je ekonomske nauke 2009. godine na Fakultetu za ekonomiju i poslovne studije Univerziteta Pompeu Fabra u Barseloni. Pored doktorata iz ekonomije, ima i zvanje doktora fizičkih nauka stečeno na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2005. godine.

U zvanje docenta na Ekonomskom fakultetu izabran je 2012. godine. Do sada je bio angažovan kao predavač na master programima Ekonomskog fakulteta u Beogradu i Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, kao gostujući predavač na European Business School u Nemačkoj, kao asistent na Fakultetu za ekonomiju i biznis Univerziteta Pompeu Fabra u Barseloni, i kao predavač na kursevima za sticanje zvanja Portfolio menadžera i Investicionog savetnika Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije. Dobitnik je nagrade za najboljeg predavača u akademskoj 2010/11. na European Business School.

Oblasti istraživanja kojima se bavi obuhvataju teme iz finansijske ekonomije, sa posebnim osvrtom na upravljanje finansijskim rizicima, bankarstvo i finansijska tržišta. Neki od njegovih istraživačkih radova u oblasti ekonomskih nauka dobili su prestižne evropske nominacije i nagrade, poput godišnje nagrade Španske asocijacije finansijskih tržišta (BMEX) za najbolji naučni rad iz oblasti finansijskih derivata u 2006. godini, ili nominacije za nagradu za najbolji rad u oblasti upravljanja rizicima 2010. godine, koju dodeljuje Global Association of Risk Professionals. Pored toga, dobitnik je i nagrade Ministarstva za nauku i tehnologije Republike Srbije za izuzetan naučni doprinos iz 2004. godine.

U prethodnom delu karijere objavio je niz zapaženih publikacija u oblasti prirodnih nauka, u koje spada 7 radova na SCI listi i niz saopštenja sa vodećih međunarodnih konferencija.

Bio je rukovodilac tri projekta inovacione delatnosti Ministarstva za nauku Republike Srbije, realizovanih u periodu 2007-2013. Učestvovao je na nizu istraživačkih projekata u Srbiji i inostranstvu, i bio rukovodilac projektnog tima na jednom međunarodnom projektu. Trenutno je angažovan na projektu osnovnih istraživanja Ekonomskog fakulteta "Rizici finansijskih institucija i tržišta u Srbiji – mikroekonomska i makroekonomska analiza", kao istraživač kategorije A1.

Pored akademskog, dr Božović ima i značajno profesionalno iskustvo. Radio je na više konsultantskih projekata u Evropi, na Bliskom istoku i u zemljama Jugoistočne Evrope, uključujući i projekte Svetske banke, Evropske Unije i Vlade pokrajine Katalonije. Saradnik je Centra za investicije i finansije, konsultantske kuće iz Beograda specijalizovane za upravljanje finansijskim rizicima, gde je od 2009. do 2013. godine obavljao funkciju direktora. Koautor je softvera za upravljanje finansijskim rizicima RiskGuard*.

Izabrane reference

Monografije i poglavlja u naučnim knjigama:

1. 'The Housing Market in Serbia in the Past Decade' (koautori D. Šoškić, B. Urošević i B. Živković), Global Housing Markets: Crises, Policies, and Institutions, editors: A. Bardhan, R. Edelstein & C. Kroll, John Wiley & Sons, pp. 247–267, 2011
2. Operaciona istraživanja i kvantitativne metode investicija (monografija, koautor B. Urošević), Centar za izdavačku delatnost, Ekonomski fakultet u Beogradu, 2009. Br. strana 346. ISBN 978-86-403-1036-9.
3. 'Rizik mreže u međunarodnim bankarskim grupacijama' (koautori B. Urošević i B. Živković), Nova strategija razvoja privrede Srbije – Izazovi ekonomske politike u 2011. godini, redaktori: J. Bajec i M. Jakšić, Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu, strane 215–235, 2011
4. 'Rizici prenošenja finansijskog poremećaja kroz međunarodne bankarske grupacije na tržištima centralne, istočne i jugoistočne Evrope (CESE)' (koautori B. Urošević i B. Živković), Ekonomska politika i razvoj, redaktori: B. Jovanović-Gavrilović i T. Rakonjac-Antić, Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu, strane 147–158, 2010
5. 'Globalna finansijska kriza – uzroci i posledice po Srbiju i region' (koautori B. Urošević i B. Živković), Postupanje preduzeća i preduzetnika u uslovima recesije, urednik: S. Zarić, Benian Ekonomik, strane 13–23, 2008

Članci u časopisima iz oblasti ekonomije i finansija:

1. ’Credit Rating Agencies and Moral Hazard’ (koautori B. Urošević i B. Živković), Panoeconomicus, 58 (2), 219–227, 2011
2. ’Uticaj finansijskog sektora na realni sektor privrede’ (koautori B. Urošević i B. Živković), Ekonomika preduzeća, 59 (1-2), 34–44, 2011
3. ’On the Spillover of Exchange Rate Risk into Default Risk’ (koautori B. Urošević i B. Živković), Economic Annals, 183, 32–55, 2009
4. ’Globalna finansijska kriza – uzroci i posledice po Srbiju i region’ (koautori B. Urošević i B. Živković), Kvartalni monitor, 14, 94–98, 2008
5. 'Valoración de activos derivados sobre materias primas considerando reversion a la media y saltos Poisson' (na španskom jeziku), Bolsa: revista mensual de bolsas y mercados españoles, 159, 76–77, 2006

Saopštenja sa konferencija:

1. 'Practical considerations in optimal selection of investment portfolio' (koautor B. Urošević) in: Product Specifics on the Markets of Insurance and Reinsurance, editors: J. Kočović, B. Jovanović Gavrilović and M. Radović Marković, pp. 371–385, Faculty of Economics, University of Belgrade, 2013
2. 'Creating the environment for more efficient investment portfolios of insurance companies in Serbia' (koautor B. Urošević) in: Achieved Resulsts and Prospects of Insurance Market Development in Modern World, editors: J. Kočović, B. Jovanović Gavrilović & D. Jakovčević, pp. 267–278, Faculty of Economics, University of Belgrade, 2012
3. 'Kontrola investiranja sredstava osiguravajućih kompanija' (koautor B. Urošević), Nadzor i kontrola poslovanja osiguravajućih kompanija, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu i Udruženje aktuara Srbije, Zlatibor, 27-29. maj 2011.
4. 'When Currency is Crunching the Credit: The Spillover of Exchange Rate Risk into Default Risk' (koautori B. Urošević i B. Živković), Economic Policy and Global Recession, Faculty of Economics, University of Belgrade, September 25-27, 2009

Working Papers:

1. 'Portfolio Tail Risk: An Efficient Multivariate Extreme Value Theory Approach'
2. ‘The Role of Jumps in Foreign Exchange Rates’
3. ‘Valuation of Contingent Claims on Commodities under Mean-Reverting Jump Diffusion’
4. ‘Valuing Legal Inefficiencies in Emerging Market Economies’ (koautori R. Karapandža i B. Urošević), RICAFE working paper 076, London School of Economics, 2009
5. ‘A Copula Approach to Cross-Market Diversification’ (koautori R. Karapandža i B. Urošević), RICAFE working paper 075, London School of Economics, 2009
6. ‘Market Risk Management in Emerging Markets: the Case of Western Balkans’ (koautori B. Urošević i R. Karapandža), RICAFE working paper 072, London School of Economics, 2009

Patenti:

1. "RiskGuard" (softver za upravljanje finansijskim rizicima), Miloš Božović i Raša Karapandža, rešenje Zavoda za intelektualnu svojinu broj A-380/08/2 od 09.09.2008.
kabinet: 230
telefon: 3021129
vreme prijema: Sreda 16-18
e-mail: milosbozovic@ekof.bg.ac.rs

Obaveštenja

Download
nema obaveštenja
nema datoteka
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 2639-560
copyright ERC EKOF