početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
dekanat
ekonomski anali
alumni
publikacije
linkovi
NASTAVNICI
redovni
vanredni
docenti
asistenti


VLADISAVLJEVIĆ MARKO nije u radnom odnosu
Predmet: Ekonomska statistika

Obrazovanje

POSTDIPLOMSKE STUDIJE

Period: 2008 -
Škola: Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu.
Odsek ekonometrija, MS candidate

OSNOVNE STUDIJE

Period: 2002 – 2008
Škola: Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu.
Smer: statistika i informatika, Odsek Statistika, BSc

Period: 2003 -
Škola: Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu.
Odeljenje za psihologiju, Apsolvent


Interesovanja:

Mikroekonomija tržišta rada i životnog standarda, Socijalna inkluzija, Socijalna psihologija, Psihologija individualnih razlika, Ekonometrija, Psihometrija, Ekonomska statistika, Istraživanje tržišta.

Naučni radovi
Publikacije
„Položaj ranjivih grupa na tržištu rada Srbije“ (sa Goranom Krstić, Mihaelom Arandarenkom i Aleksandrom Nojković), Beograd: UNDP, 2010

Izlaganja na međunarodnim konferencijama
Simulating distributional and poverty outcomes of the new law on social welfare in Serbia (sa Mihaelom Arandarenkom, Sonjom Avlijaš; Sašom Ranđelovićem, i Jelenom Žarković-Rakić). Paper to be presented at the World Bank International Conference on Poverty and Social Inclusion in the Western Balkans, WBalkans 2010, Brussels, Belgium, 2010.
„The Effects of World Economic Crisis on the Living Standard of Population in Vojvodina“, Međunarodna konferencija “LJUDSKI RESURSI KAO FAKTOR KONKURENTNOSTI ”, CESS Vojvodina, Novi Sad, oktobar 2010
“Relative clause attachment in Serbian: Effects of constituent length and case matching” (sa Ksenijom Bogetić) Poster prezentovan na 22nd Annual CUNY Conference on Human Sentence Processing, Univerzitet u Kaliforniji, Davis, SAD, 2009

Naučni članci
„Superstition: construction and behavioural validation of an instrument” (sa Iris Žeželj i sar.), Psihologija 2009 Volume 42, Issue 2, Pages: 141-158

Izlaganja na domaćim naučnim skupovima
”Ispitivanje povezanosti sujevernih i religioznih uverenja.” (sa Jelisavetom Belić) XVI godišnji skup "Empirijska istraživanja u Psihologiji". Filozofski Fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2010.
”Uticaj padežnog poklapanja na obradu sintaksički dvosmislenih konstrukcija.” (sa Ksenijom Bogetić), XV godišnji skup "Empirijska istraživanja u Psihologiji". Filozofski Fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2009.
”Obrada sintaksički dosmislenih konstrukcija u srpskom jeziku: uticaj dužine konstituenta” (sa Ksenijom Bogetić), XV godišnji skup "Empirijska istraživanja u Psihologiji". Filozofski Fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2009.
”Gde je krug pored trougla ispod kvadrata? Obrada sintaksički dvosmislenih konstrukcija u srpskom i engleskom jeziku.” (sa Ksenijom Bogetić), XIV godišnji skup "Empirijska istraživanja u Psihologiji". Filozofski Fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2008.
”Povezanost samoprocene sklonosti ka sujeverju na upitniku i ponašanja u eksperimentalnoj situaciji.” (sa Majom Kutlačom, Biljanom Milovanović, Mašom Pavlović i Branislavom Radivojević) XIV godišnji skup "Empirijska istraživanja u Psihologiji". Filozofski Fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2008.

Radno iskustvo

Period: 2009 -
Poslodavac: FREN – Foundation for Economic Development and Research.
Naziv posla: Istraživač.

Period: 2009 - 2011
Poslodavac: Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu.
Naziv posla: Saradnik u nastavi na predmetima Ekonomska statistika i Istraživanje tržišta.

Period: 2010 -
Poslodavac: National Democratic Institute in Serbia.
Naziv posla: Povremeni saradnik.


Period: 2008 – 2009
Poslodavac: Strategic Marketing and Media Research Institute (SMMRI).
Naziv posla: Istraživač.

Period: 2008
Poslodavac: Institut za pedagoška istraživanja.
Naziv posla: Povremeni saradnik.

Period: 2004 – 2007
Poslodavac: Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Naziv posla: Istraživač - saradnik.

Veštine
Jezici
Srpski (Maternji)
Engleski (fluentan)
Računarski programi
Statistički paketi: SPSS, Stata, E Views,
Microsoft Office

kabinet: 232
telefon: 3021095
vreme prijema:
e-mail: statistika.ekonomska@gmail.com

Obaveštenja

Download
25 11 2010 Konsultacije se neće održavati na dalje
06 10 2010 Ispit iz ekonomske statistike će i u buduće biti pismeno
16 06 2010 Poeni sa gostujućih predavanja
31 05 2010 NOVO!!!: Predispitna obaveza na predmetu Ekonomska statisitika
03 01 2010 Interesantan vebsajt o merenju stavova
upustvo za izradu seminarskog rada 1409Uputsem4.doc 15 Kb
Stanovnistvo, bazni i lancani indeksi (vezbanja) 1409vezbe - stanovnistvo, bazni i lancani indeksi.xls 29 Kb
Informacioni paket za predmet EKONOMSKA STATISTIKA 1409Ekonomska_statistika_info_paket_2010.doc 55 Kb
Rezultati popravnog kolokvijuma - septembar 1409rezultati popravni septembar.xls 59 Kb
Primer: KOLOKVIJUM IZ EKONOMSKE STATISTIKE OD PROSLE GODINE 1409Grupa 17.doc 36 Kb
prezentacija sa vezbi 1409vezbe1.zip 889 Kb
!!!Primeri ispitnih zadataka!!! 1409zadaci.doc 41 Kb
Primer pismenog ispita iz ekonomske statistike 1409Primer pismenog ispita iz ekonomske statistike.doc 96 Kb
Struktura poena na ispitu iz ekonomske statistike 1409Struktura poena na ispitu iz ekonomske statistike-1.doc 38 Kb
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 2639-560
copyright ERC EKOF