Најбољи из привреде представљају свој посао кроз пројекат “Мој (будући) посао”

MBP - Saop+ítenje EKOF-1