Dejan Molnar foto Vladislav Mitic (3)

МОЛНАР ДР ДЕЈАН

Kabinet:308

Telefon:3021053

Vreme prijema:среда 11.30-13.30

Email:dejanmolnar@ekof.bg.ac.rs

Рођен 1980. године у Зрењанину, где је завршио основну школу и гимназију. Дипломирао је на Економском факултету у Београду 2004. године, на смеру Финансије, банкарство и осигурање (просечна оцена 9,28). Постдипломске студије на Економском факултету у Београду (студијски програм Теорија и политика привредног развоја) уписао је 2004. године.

Магистрирао је на Економском факултету у Београду 18.05.2009. (магистарски рад под називом „Локални економски развој у ери глобализације”). Докторирао је на Економском факултету Универзитета у Београду 06.11.2013. године са темом „Регионалне неједнакости и привредни раст: пример Србије“. У периоду од 2004. године до 2009. године радио је у банкарском сектору (ProCredit Bank Srbija, 2004-2006; Volksbank Srbija, 2006-2009). Током летњег семестра школске 2007/2008. године и зимског семестра школске 2008/2009. године био је ангажован на Економском факултету у Београду у својству демонстратора на предмету Национална економија.

У звање сарадник у настави, на Економском факултету у Београду, изабран је јануара 2009. године за ужу научну област Економска политика и развој. У звање асистента, на Економском факултету у Београду, изабран је новембра 2009. године за ужу научну област Економска политика и развој. У звање доцента изабран је октобра месеца 2014. године за ужу научну област Економска политика и развој (Национална економија и Економика енергетике).

Од марта 2009. године запослен је на Економском факултету у Београду. Вежбе изводи на предмету Национална економија. У летњем семестру школске 2010/2011. и школске 2011/2012. године изводио је вежбе и на предмету Технолошки развој и политика. У летњем семестру школске 2012/2013. године изводио је вежбе на предмету Монетарна економија. Од школске 2016/2017. године изводи наставу и на предмету Урбана економика.

Обавештења