Mladenovic2

МЛАДЕНОВИЋ ДР ЗОРИЦА

Kabinet:414

Telefon:3021173

Vreme prijema:петак 14-16 (пролећни семестар) четвртак, 16-18 (јесењи семестар)

Email:zorica.mladenovic@ekof.bg.ac.rs

Зорица Младеновић рођена је у Београду 1965. године. Докторирала је 1994. на Економском факултету Универзитета у Београду, на коме ради од 1989. године. У звање редовног професора за предмет Економетрија изабрана је 2005. Основна истраживачка област јој је економетријска анализа макроекономских и финансијских временских серија.

Своје радове публиковала је, поред осталог, у часописима: Journal of Macroeconomics, Journal of Comparative Economics, European Journal of Political Economy, Journal of Development Economics, Journal of Money, Credit and Banking, Journal of International Money and Finance, International Research Journal of Finance and Economics и Emerging Markets Finance and Trade. Аутор је монографије Макроеконометријско моделирање–савремени методи и коаутор монографије Макроеконометријско моделирање привреде Србије.

Писала је поглавља за пет монографија, од којих и за International Macroeconomics: Recent Developments. Коаутор је универзитетских уџбеника Увод у економетрију и Примењена анализа временских серија. Своје резултате излагала је на већем броју конференција (Econometric Society World Congress, Econometric Society European Meeting, Session of International Statistical Institute, EACES Conference итд.). Држала је предавања по позиву на: Европском универзитетском институту у Фиренци, Универзитету у Оксфорду и Тинбергеновом институту Универзитета у Амстердаму. Учествовала је у изради неколико макроекономских пројеката. Била је члан Савета гувернера Народне банке Србије у периоду 2008-2012.

Сајт: http://avs.ekof.bg.ac.rs/

Одабране референце

MLADENOVIĆ, Zorica, PETROVIĆ, Pavle, Cagan’s Paradox and Money Demand in Hyperinflation: Revisited at Daily Frequency, U: Journal of International Money and Finance, ISSN  0261-5606, 2010, Vol. 29, No. 7, str. 1369-1384

PETROVIĆ, Pavle, MLADENOVIĆ, Zorica, NOJKOVIĆ, ALEKSANDRA, Inflation Triggers in Transition Economies: Their Evolution and Specific Features, U: Emerging Markets Finance and Trade, ISSN  1540-496X, 2011, Vol. 47, issue 5, str. 101-124, DOI: 10.2753/REE1540-496X470505

MLADENOVIĆ, Zorica, NOJKOVIĆ, Aleksandra,Inflation Persistence in Central and Southeastern Europe: Evidence from Univariate and Structural Time Series Approaches, U: Panoeconomicus, ISSN 1452-595X, 2012, Vol. 59, no. 2, str. 235-266, https://doi.org/10.2298/PAN1202235M

MLADENOVIĆ, Zorica, JOSIFIDIS, Kosta, SRDIĆ, Slađana, The purchasing power parity in emerging Europe: Empirical results based on two-break analysis, U: Panoeconomicus, ISSN 1452-595X, 2013, Vol. 60, no. 2, str. 179-202, https://doi.org/10.2298/PAN1302179M

MLADENOVIĆ, Zorica, PETROVIĆ, Pavle, Currency Crash and Exchange rate Pass-through: A Tale of Two Crises in Serbia, U: Eastern European Economics, ISSN 0012–8775, 2014, Vol. 52, no. 2, str. 65-84

MLADENOVIĆ, Zorica, PETROVIĆ, Pavle, Exchange Rate Pass-Through and the Frequency of Price Adjustment across Different Inflation Regimes, U: Panoeconomicus, ISSN 2217-2386, 2015, Vol. 62, no. 4, str. 409-427, https://doi.org/10.2298/PAN1504409P

LOVRETA, Lidija, MLADENOVIĆ, Zorica, Do the stock and CDS markets price credit risk equally in the long-run?, U: European Journal of Finance, ISSN 1351-847X, 2018, Vol. 24, no. 17, str. 1699-1726

ARSIĆ, Milojko, MLADENOVIĆ, Zorica, NOJKOVIĆ, Aleksandra, Debt uncertainty and economic growth in emerging European economies: Some empirical evidence, U: Emerging Markets Finance and Trade, 2019, doi 10.1080/1540496X.2019.1700364

MLADENOVIĆ, Zorica, ANIĆ, Aleksandra, Evaluating Persistence in the Unemployment rate of Emerging European Economies, U: Unemployment: economic, political and social aspects, ISBN 978-1-63485-181-7, Hauppauge: Nova Science Publishers, 2016

MLADENOVIĆ, Zorica Mladenović, Impact of oil prices on prices of key agricultural commodities in Serbia : dynamic volatility approach, U:  Quantitative models in economics, ISBN 978-86-403-1561-6, Beograd : Ekonomski fakultet, 2018, str. 75-91

Обавештења

Download