biblioteka (22)

МИТРОВИЋ др ЂОРЂЕ

Kabinet:612

Telefon:3021151

Vreme prijema:уторак 10,00-12,00

Email:dorde.mitrovic@ekof.bg.ac.rs

Др Ђорђе Митровић је рођен 1976. године у Ваљеву. Дипломирао је, магистрирао и докторирао на Економском факултету у Београду. На истом факултету у звању ванредног професора предаје на основним студијама на предметима Основи економије и Економика транзиције, као и на дипломским студијама на предмету Транзициони процеси и економска политика.

Његов научно-истраживачки интерес је усмерен на макроекономију, процесе транзиције и глобализације, улогу институција у привреди, улогу информационих и комуникационих технологија у економији, методе и начине мерења технолошке дифузије и дигиталне поделе.

Аутор је две књиге и више чланака у домаћим и међународним часописима из области транзиције, глобализације и политичке економије информационог друштва. Такође је аутор два уџбеника за средње економске школе.

У периоду 2006-2009. је у оквиру стручног усавршавања боравио на Универзитету Софиа Антиполис у Ници, Француска. На истом Универзитету у периоду 2013/14. године борави на постдокторским студијама у оквиру којих се бави истраживањима из домена технолошке дифузије и дигиталне поделе.

Од октобра 2015. године обавља функцију директора Центра за издавачку делатност Економског факултета у Београду.

Одабране референце

MANIĆ, Emilija, MITROVIĆ, Đorđe, POPOVIĆ, Svetlana, Is there a “Chinese Wall” in Europe? A Glance at the Development of Socio-economic Disparities in Europe, U: Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, ISBN 978-3-901313-29-5, ISSN 0029-9138, 2015, Band 158, str. 133-148

MANIĆ, Emilija, MITROVIĆ, Đorđe, POPOVIĆ, Svetlana, Regional disparity analysis of business conditions: the case of Serbia, U: Ekonomika preduzeća, ISSN 0353-443X, 2017, God. 65, br. 3-4, DOI 10.5937/EKOPRE1704275M

MITROVIĆ, Đorđe, Broadband Adoption, Digital Divide and Global Economic Competitiveness of Western Balkan Countries, U: Ekonomski anali, ISSN 0013-3264, 2015, God. 60, br. 207, str. 95-115, https://doi.org/10.2298/EKA1507095M

TRIFUNOVIĆ, Dejan, MITROVIĆ, Đorđe, Price Discrimination, Entry and Switching Costs in Network Competition, U: Economic Annals, ISSN 0013-3264, 2016, God. 61, br. 209, str. 129-160, DOI 10.2298/EKA1609129T

MITROVIĆ, Đorđe, TRIFUNOVIĆ, Dejan, Network Externalities in Telecommunication Industry: An Analysis of Serbian Market, U: Industrija, ISSN 0350-0373, 2016, God. 44, br. 1, str. 63-87, DOI 10.5937/industrija1-8886

TRIFUNOVIĆ, Dejan, MITROVIĆ, Đorđe,  Pro-competitive regulatory policies for post-paid and pre-paid mobile phone markets, U: Ekonomski anali, ISSN 0013-3264, 2018, God. 63, br. 218, str. 85-104, DOI 10.2298/EKA1818085T

GAVRIĆ, Olga, MITROVIĆ, Đorđe, Development of Green Economy and Competitiveness of EU Countries – Macro-level Empirical Analysis, U: Ekonomika preduzeća, ISSN 0353-443X, 2019, God. 67, br. 7-8

MITROVIĆ, Đorđe, TRIFUNOVIĆ, Dejan, RANĐELOVIĆ, Saša, Digitalisation in the Financial Sector and Implications for Insurance, U: Contemporary Trends in Insurance at the Beginning of the Fourth Industrial Revolution, ISBN 978-86-403-1589-0, Beograd : Ekonomski fakultet, 2019, str. 125-142

MITROVIĆ, Đorđe, VESELINOV, Milan, Measuring Countries Competitiveness in Circular Economy : Composite Index Approach, U: Quantitative Models in Economics, ISBN 978-86-403-1561-6, Beograd : Ekonomski fakultet, 2018, str. 417-436

RANĐELOVIĆ, Saša, TRIFUNOVIĆ, Dejan, MITROVIĆ, Đorđe, Imperfections of Non-Life Insurance Market in Serbia, U: Insurance in the Post-Crisis Era, ISBN 978-86-403-1548, Beograd: Ekonomski fakultet, 2018, str. 169-186

Обавештења