PopovicSneza2

МИЛЕТИЋ СНЕЖАНА

Kabinet:243

Telefon:3021146

Vreme prijema:уторак 11-15

Email:spopovic@ekof.bg.ac.rs

Рођена је 1978. године у Београду где је завршила основну школу и Прву економску школу као ђак генерације. Економски факултет у Београду уписала је 1997. године, а на истом је дипломирала 2002. године на смеру Пословне финансије и рачуноводство са просечном оценом 9,25. За време студија била је стипендиста Фондације за развој научног и уметничког подмлатка као и Српске академије наука и уметности.
Као асистент – приправник ради на Економском факултету у Београду од 2003. године и изводи вежбе на предмету Финансијско рачуноводство.

На последипломским студијама определила се за курс Финансијско-рачуноводствена анализа. Као коаутор је учествовала у изради Збирке задатака из Финансијског рачуноводства.

Обавештења

Септембар 2014

У периоду од 23.09. до 26.09.2014. године неће бити одржаване консултације због боравка предметних асистената на службеном путу. Са евентуалним питањима можете се обратити предметним наставницима.

Хвала на разумевању.

Снежана Милетић, Синиша Радић и Милутин Живановић

Download