lutovac

MILENA LUTOVAC

Cabinet:240

Phone:+381 11 3021 097

Consultation:

Email:milenalutovac@ekof.bg.ac.rs

Education

Маster’s degree –2012, Faculty of Economics, University of Belgrade

Diploma – 2010, Faculty of Economics, University of Belgrade

Fields of teaching and research

Industrial Policy and Economic Development

Courses taught

Economics of Industry, Technological Development and Policy, Industrial Policy and Economic Development

Key references (publications and projects)

 1. Milena Lutovac, Miloš D. Lutovac, „Preobražaj finansiranja visokog obrazovanja u Srbiji u funkciji novog modela razvoja“, „Ekonomski vidici“, vol. 17 broj 3/2012., Beograd, Društvo ekonomista Beograda, str. 377-384.
 1. Milena Lutovac, Ljubodrag Savić, „Ima li kraja krizi industrije Srbije“, tematski zbornik radova „Ekonomska politika i razvoj“ sa jedanaestog seminara Ekonomskog fakulteta katedre za ekonomsku politiku i razvoj, Beograd 24. oktobar 2012., mesto održavanja Ekonomski fakultet Beograd, organizator Katedra za ekonomsku politiku i razvoj-Ekonomski fakultet Beograd, str. 3-20.
 1. Milena Lutovac, Miloš D. Lutovac, „Regionalni razvoj industrije u Srbiji, Crnoj Gori i BiH“, zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije „Unapređenje odnosa Srbije sa državama jugoistočne Evrope“, oktobar 2012. godine, Institut za međunarodnu politiku i privredu iz Beograda i Hanns Seidel Stiftung iz Minhena, str. 417-436.
 1. Milena Lutovac, Miloš D. Lutovac, „Role of Pension Funds in the Financial System of Serbia and Comparative View with the States of South East Europe“, zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije „ebm-2012, Contemporary Issues in Economics, Business and Management“, Ekonomski Fakultet Univerzitet u Kragujevcu, str. 323-330.
 1. Milena Lutovac, Ana Đorđević, Miloš D. Lutovac, „Ekonomski pokazatelji regionalizacije u Srbiji sa osvrtom na države Zapadnog Balkana“, zbornik radova sa dvanaestog međunarodnog naučnog skupa „Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Srbije u 2013. godini“, april 2013., Ekonomski fakultet Univerzitet u Kragujevcu, str. 277-290.
 1. Milena Lutovac, Radomir Vujadin, „Komparativni prikaz i uticaj tržišta rada na ekonomski razvoj zemalja Jugoistočne Evrope“, zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije „Strateški pravci razvoja i utvrđivanja položaja Srbije u savremenim međunarodnim odnosima“, 22-23 april 2013. godine, Institut za međunarodnu politiku i privredu iz Beograda i Hanns Seidel Stiftung iz Minhena.
 1. Milena Lutovac, Radomir Vujadin, Miloš D. Lutovac, „Ekonomske determinante regionalnog razvoja industrije država Zapadnog Balkana“, zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije „EU Integration-Challenges and Prospects for Western Balkan Countries“, jun 2013. godine, Institut za međunarodnu politiku i privredu iz Beograda i Hanns Seidel Stiftung iz Minhena.
 1. Milena Lutovac, Ljubodrag Savić, „Industrijska politika Srbije-pogledi i perspektive“, tematski zbornik radova „Ekonomska politika i razvoj“ sa seminara Ekonomskog fakulteta katedre za ekonomsku politiku i razvoj, Beograd 14. septembar 2013., Ekonomski fakultet Beograd, organizator Katedra za ekonomsku politiku i razvoj-Ekonomski fakultet Beograd, str. 81-105.
 1. Milena Lutovac, „The Role of Pension Funds in Financial System of South East European Countries“, zbornik radova sa međunarodne konferencije „The Macrotheme Review – A multidisciplinary journal of global macro trends – BSS Paris 2013., Pariz 20-23. decembar 2013. godine, ESC Rennes International School of Business, Paris, France, str. 87-88.
 1. Milena Lutovac, Miloš D. Lutovac, Ana Đorđević, „Scenario nove industrijalizacije Srbije“, zbornik radova sa trinaestog međunarodnog naučnog skupa „Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Srbije u 2014. godini“, april 2014., Ekonomski fakultet Univerzitet u Kragujevcu, str. 185-194.
 1. Ljubodrag Savić, Milena Lutovac, „Novi talas privatizacije-oporavak ili sunovrat industrije Srbije“, tematski zbornik radova „Ekonomska politika i razvoj“ , Beograd decembar 2014., Katedra za ekonomsku politiku i razvoj-Ekonomski fakultet Beograd, str. 69-85.
 1. Milena Lutovac, „Industrijska politika Evropske unije“, u časopisu „Ekonomske ideje i praksа“, 2014., Ekonomski fakultet Univerzitet u Beogradu, str. 71-84.
 1. 13. Milena Lutovac, Harmonization of Serbia`s Industrial Policy with the Common Industrial Policy of the EU”, 3304-3316, 14th EBES conference-Barcelona, October 23-25,2014., Barcelona, Spain.
 1. Milena Lutovac, “The impact of Human Capital on Economic Development”, 16th EBES conference-Istanbul, May 27-29. 2015., Istanbul, Turkey.

Information

Download