CEEPUS – Central European Exchange Programme for University Studies

CEEPUS је програм академске размене студената и наставника из централне и источне Европе који је започео 1993, чије је седиште у Бечу, Аустрија. Програм се заснива на међународном споразуму о сарадњи на пољу образовања и усавшавања чије су потписнице Аустрија, Албанија, Бугарска, Црна Гора, Чешка, Хрватска, Македонија, Мађарска, Пољска, Румунија, Словачка, Словенија и Србија.

CEEPUS омогућава стипендирану мобилност студената и наставника између земаља чланица CEEPUS мрежа.

Основни циљеви Програма су:
– успостављање мултилатералне димензије кроз академску мобилност унутар региона централне и јужне Европе;
– промовисање целокупних програма и мрежа, нарочито мрежа заједничких диплома (Joint Degree Networks);
– промовисање разумевања и специфичности региона;
– помоћ у успостављању Европског простора високог образовања (European Higher Education Area).

Свака земља чланица CEEPUS-а има своју националну CEEPUS канцеларију (NCO – National CEEPUS Office) и свог националног координатора.
Национална CEEPUS канцеларија Републике Србије, налази се у оквиру Сектора за високо образовање Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
Национални координатор за Србију је г-ђа Јелена Калезић.
Контакт емаил националне канцеларије CEEPUS у Београду је jelena.kalezic@mpn.gov.rs

Свака CEEPUS мрежа има једног координатора.
Свака институција унутар мреже има свог CEEPUS координатора. CEEPUS координатор за Економски факултет у Београду је др Даница Јовић, контакт e-mail: dana@ekof.bg.ac.rs

Економски факултет Универзитета у Београду припада CEEPUS мрежи AMADEUS – CIII-AT-0068-09-1314 заједно са следећим универзитетима и факултетима:
Економски и пословни универзитет у Бечу, Аустрија (WU – Vienna University of Economics and Business)) – координатор мреже
Универзитет “Luigj Gurakuqi”, Економски факултет у Скадру, Албанија
Универзитет у Сарајеву, Економски факултет, Сарајево, БИХ
Економски универзитет у Прагу, Чешка
Универзитет Korvinus, Будимпешта, Мађарска
Универзитет Црне Горе, Економски факултет, Подгорица, Црна Гора
Економски универзитет у Кракову, Пољска
Универзитет у Загребу, Економски факултет, Загреб, Хрватска
Универзитет у Приморској, Факултет за менаџмент у Копру, Копар, Словенија
Универзитет у Марибору, Економскo-пословно факултет, Марибор, Словенија
Економски универзитет у Братислави, Словачка
Универзитет у Ријеци, Факултет за менаџмент у туризму и хотелијерству, Опатија, Хрватска

Свака држава чланица CEEPUS -а финансира студенте и професоре које прима (Incoming mobility) у валути “један месец стипендије”. Висина стипендије за одређену земљу се одређује на основу нивоа економског стандарда те државе-чланице. Национална CEEPUS  канцеларија земље домаћина (National CEEPUS Office) обезбеђује смештај, исхрану у студентској мензи/кантини и стипендију, а високошколска институција домаћин је задужена за реализацију академског програма.

Износи стипендија за поједичне земље могу се видети на страници CEEPUS – a  одабиром одређене земље у дну странице.

CEEPUS подржава мобилност студената основних, мастер и докторских студија, као и мобилност наставног особља.

Постоје две врсте индивидуалних мобилности:
– мобилност унутар CEEPUS мрежа (Network Mobility)
– мобилност изван CEEPUS мрежа (Freemover Mobility)

За мобилност унутар CEEPUS мрежа (Network Mobility) свака партнерска институција сваке године објављује конкурс за квоте (број места и месеци стипендије) добијене од стране централне CEEPUS канцеларије.

Конкурс се на Економском факултету у Београду најчешће објављује у априлу-мају за наредну школску годину. Конкурс се објављује на интернет страници Факултета. Општи услови конкурса су: минимум трећа година студија/одслушана друга година студија, просечна оцена минимум 8,00, добро знање енглеског језика.
Селекција кандидата се врши на основу године студија, просечне оцене, познавања страних језика, степена мотивације, ваншколских активности и обављеног интервјуа на српском и енглеском језику.
Селекцију и номинацију одабраних студената врши CEEPUS координатор Економског факултета у сарадњи са Центром за међународну сарадњу.
Сви пријављени кандидати бивају обавештени о резултатима конкурса путем мејла.

Кандидати се морају сами регистровати и пријавити за стипендију на сајту CEEPUS -а  http://www.ceepus.info/ путем опције Create New Mobility. Одобрене пријаве пролазе стандардан процес потврде: (Home PPU, Home NCO, Host NCO, Host PPU). На крају је кандидат дужан да прихвати стипендију како би процес био окончан статусом Accepted by applicant. Сваки одобрени кандидат може да прати на CEEPUS – овом сајту статус своје пријаве путем свог налога који сам креира на почетку пријаве за стипендију.

Мобилност изван CEEPUS мрежа (Freemover Mobility) подразумева поделу упражњених места која су преостала након конкурса за мобилност унутар мрежа. Конкурс за “freemover” мобилност се расписује након истека конкурса за мобилност унутар мреже. Овде се могу видети важни датум и рокови у CEEPUS програму.

 

Више о CEEPUS-у на:

CEEPUS

CEEPUS FAQ

За детаље о конкурсима, условима, детаљима пријаве и селекције на Економском факултету у Београду можете се обратити Центру за међународну сарадњу, контакт особа: Јелена Цветановић, тел. 011 30 21 068, e-mail: cis@ekof.bg.ac.rs