Мобилност

Међународна мобилност студената подразумева остваривање дела студијског програма (семестра, академске године) на страној високошколској институцији – институцији домаћину.

Мобилност доприноси већој самосталности студената, унапређује знање страних језика и познавање других култура и пружа непроцењихво искуство студирања и живота у интернационалном окружењу.

Мобилност студената, наставног и ненаставног особља на Економском факултету Универзитета у Београду одвија се на основу споразума о сарадњи Факултета са страним високошколским институцијама, споразума о сарадњи Универзитета у Београду са страним високошколским институцијама, као и у оквиру програма ЦЕЕПУС, ЕРАСМУС+, летњих школа и др. Мобилност студената и особља је могућа и изван споразума и програма сарадње, али у том случају мобилност није стипендирана, тј. кандидат сам сноси трошкове студија и остале трошкове боравка у иностранству).

Студијски боравак у иностранству може трајати најдуже једну академску годину, тј. два семестра, а најчешће минимално трајање је један семестар.

Програми стипендиране мобилности доступне студентима / особљу Економског факултета у Београду:

Мобилност студената на Економском факултету реализује се према УПУТСТВУ О ПОСТУПКУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МОБИЛНОСТИ СТУДЕНАТА и у складу са ПРАВИЛНИКОМ О МОБИЛНОСТИ И ПРЕНОШЕЊУ ЕСПБ БОДОВА

Важна документа за одлазеће студенте:
1. Пријава (Application form UB)
2. Уговор о учењу (Learning agreement)

ЧЕСТА ПИТАЊА О МОБИЛНОСТИ

ПРЕЗЕНТАЦИЈА – МЕЂУНАРОДНА МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА

БРОШУРА

Контакти:

Канцеларија за међународну сарадњу

Стручни сарадник: Јелена Цветановић

Тел.  011/3021068, E-mail: cis@ekof.bg.ac.rs

ЕСПБ координатор на Економском факултету и продекан за финансије и међународну сарадњу: др Саша Ранђеловић

Корисни линкови:
Универзитет у Београду-Приручник о мобилности
Универзитет у Београду – стипендије и конкурси
DAAD
VISEGRAD FUND