Честа питања о мобилности

Šta je to studentska mobilnost?

Mobilnost podrazumeva mogućnosti za studente da određeni period svojih studija provedu na nekom od partnerskih univerziteta, upoznaju kulturu zemlje u kojoj borave, steknu nova znanja i veštine, itd.

Ko može da aplicira?

Programi razmene dostupni su svim redovnim studentima Fakulteta tehničkih nauka na svim nivoima studija.

Koji sve programi mobilnosti postoje?

Najveći deo mobilnosti odvija se u okviru Erazmus+ i CEEPUS programa. Drugi vidovi mobilnosti su mobilnost na osnovu sporazuma o saradnji i slobodna “freemover” mobilnost (mobilnost izvan sporazuma o saradnji i ugovorenih kvota).

Da li je svaki program mobilnosti stipendiran?

Svaka razmena studenata između partnerskih univerziteta podrazumeva oslobađanje studenata školarine i troškova ispita. Kod nekih programa razmene (ERASMUS+, CEEPUS, i sl.) postoje novčana sredstva koja se studentu dodeljuju za troškove smeštaja, ishrane, osiguranja i putnih troškova. Visina tih sredstava (stipendija) zavisi od zemlje u kojoj se mobilnost odvija, kao i konkretnog programa razmene u kojem student učestvuje.

Ukoliko se mobilnost realizuje na instituciji sa kojom ne postoji sporazum o saradnji, student često pored troškova boravka plaća i školarinu i ispite na toj instituciji.

Šta je potrebno od dokumentacije pri apliciranju za odlazak na mobilnost?

Dokumenta koja su najčešće neophodna pri apliciranju su: motivaciono pismo, kratka biografija kandidata (curriculum vitae, CV), prepis ocena (Transcript of Records), uverenje o statusu studenta (Evidence of Student’s status), Potvrda o znanju engleskog jezika, kopija diplome (ukoliko su u pitanju master ili doktorske studije) i Ugovor o učenju – Learning Agreement.

Šta je motivaciono pismo?

Motivaciono pismo sadrži Vaše lično obraćanje onima koji su zaduženi za selekciju kandidata. Ono ima za cilj da kandidata predstavi u što boljem svetlu i da Vas približi ljudima koji vrše selekciju.

Šta treba da sadrži motivaciono pismo da bi prijava bila uspešna?

U motivacionom pismu kandidat bliže upoznaje čitaoce sa svojim kvalitetima. Na svakom konkursu najviše se cene sledeće osobine kandidata:

 • dobro poznavanje datog polja za koje se prijavljuje,
 • motivacija, entuzijazam i ozbiljna zainteresovanost,
 • kreativnost i originalnost,
 • sposobnost rešavanja problema i dobro snalaženje u novim situacijama,
 • veština pisanja i izražavanja,
 • zrelost, emocionalna stabilnost i sposobnost uspešnog prevazilaženja stresa i izazova,
 • veštine rada u grupi i liderstva,
 • veština adaptacije i samostalnost,
 • inicijativa,
 • odgovornost,
 • posvećenost akademskim i poslovnim ciljevima i zdrava želja za uspehom.

Gorenavedene osobine jesu ono što se traži i kandidat mora da pronađe način da se tako i predstavi, ali to ne sme biti prenaglašeno ili prepotentno.

Kako napisati CV?

Ya pisanje CV-a možete koristiti različite forme i obrasce. U evropskim programima najzastupljeniji je Europass model. Obrasce za pisanje, kao i uputstvo za sastavljanje CV-ja,  možete pronaći na portalu Europass- a

http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions.

Gde mogu da dobijem uverenje o statusu, prepis ocena i druga uverenja o studijama?

Ova dokumenta izdaje studentska služba Fakulteta. Proces apliciranja zahteva da dokumenta budu prevedena na engleski jezik od strane sudskog tumača.

Gde mogu da pronađem obrazac Ugovora o učenju?

Obrazac možete pronaći na našoj stranici o mobilnosti studenta

http://www.ekof.bg.ac.rs/medjunarodna-saradnja/mobilnost/

Model Ugovora o učenju za ERASMUS+ nalazi se na portalu MobiOn – https://mobion.bg.ac.rs/

Kako se sastavlja Ugovor o učenju i ko ga odobrava?

Potpisivanje Ugovora o učenju obavlja se pre odlaska studenta na razmenu, sa mogućnošću usvajanja izmena u toku prvih mesec dana od početka nastave na instituciji domaćinu. Ugovor o učenju potpisuju tri strane: student, matični fakultet i institucija domaćin. Pre potpisivanja Ugovora o učenju neophodno je utvrditi stepen kompatibilnosti studijskih programa i odabranih predmeta na instituciji domaćinu sa studijskim programom matičnog fakulteta. Utvrđivanje kompatibilnosti vrši se na osnovu kurikuluma institucije domaćina i silabusa odabranih predmeta, a na osnovu mišljenja Komsije za priznavanje stranih visokoškoslih isprava  i odluke ESPB koordinatora. Student je dužan da najmanje deset dana pre prijave za odlazak na mobilnost dostavi Kancelariji za međunarodnu saradnju putem mejla na international.office@ekof.bg.ac.rs opise (silabuse) predmeta koje je odabrao da sluša i polaže na instituciji domaćinu, u elektronskoj formi, na engleskom ili srpskom jeziku, objavljen od strane institucije domaćina, a radi procene mogućnosti priznavanja ispita i sastavljanja Ugovora o učenju.

Priznavanje kredita stečenih na mobilnosti vrši se u skladu sa Pravilnikom Univerziteta u Beogradu.

Za priznavanje obaveznog predmeta potrebno je poklapanje od min. 70%, dok se izborni predmet bilo kojim predmetom iz oblasti studija i smera studenta, koji ne mora da odgovara izbornoj korpi predmeta na matičnim studijama studenta.

Minimalni broj kredita koji treba steći na mobilnosti je 21 ESPB.

Broj ESPB kredita stečen na mobilnosti mora u zbiru biti jednak, ili veći od broja kredita koji nose priznati predmeti na matičnim studijama, tj. student po priznavanju kredita mora imati ispunjen uslov za sticanje min. 240 ESPB/180 ESPB radi izdavanja diplome na kraju studija.

Već sam učestvovao/la na razmeni studenta. Da li imam pravo da ponovo konkurišem preko nekog od programa?

Da, ukoliko ste na mobilnosti na jednom nivou studija proveli jedan semestar ili manje imate pravo da se prijavite za još jedan semester mobilnosti. Napominjemo da se prilikom selekcije prednost daje studentima koji ranije nisu bili na mobilnosti, a ispunjavaju sve uslove konkursa.