Међународна сарадња

Od 1992. godine, posle uvođenja sankcija EU i UN, Ekonomski fakultet, do tada ustanova sa bogatom i dugogodišnjom međunarodnom naučnom i akademskom saradnjom, izgubio je vezu sa najvećim brojem svojih partnera iz sveta, a u najvećem delu i sa prostora nekadašnje Jugoslavije.

U drugoj polovini devedesetih gotovo jedinu i tananu vezu Fakulteta sa međunarodnom akademskom zajednicom predstavljalo je Udruženje ekonomskih fakulteta jugoistočne Evrope (ASECU), osnovano 1996. na inicijativu nekoliko grčkih profesora sa Univerziteta Makedonija u Solunu.

Od 2000. godine obnavljanje, uspostavljanje i razvoj međunarodne saradnje jedan je od najvažnijih ciljeva Ekonomskog fakulteta. Tako je, 2001. godine, formiran i poseban Centar za međunarodne studije i saradnju sa zadatkom da unapredi saradnju sa fakultetima u svetu, da prati i pokreće međunarodne projekte, te da radi na drugim poslovima u ovom domenu. Na taj način Ekonomski fakultet ponovo postaje učesnik važnih međunarodnih projekata među kojima i onih koje finansira Evropska agencija za rekonstrukciju (EAR) i drugi međunarodni fondovi, učestvuje u projektima zajedno sa istraživačkim ustanovama iz Velike Britanije, Italije, Slovenije, Grčke kao i drugim ustanovama na bilateralnoj bazi.

Sve ovo doprinelo je i većoj mobilnosti nastavnika i studenata. Tokom protekle decenije oko 60 nastavnika i asistenata su bili na specijalizaciji, master ili doktorskim kursevima na univeriztetima u SAD, Velikoj Britaniji, Švajcarskoj, Italiji, Francuskoj i drugim zemljama.

Takođe je znatno proširena i mobilnost studenata bilo posredstvom direktne razmene studenata ili putem specijalnih programa poput letnje škole DANUBIA, zajedničkog projekata koji je okupljao dunavske zemlje. Sa druge strane, sve više stranih studenata dolazi da studira na Ekonomskom fakultetu.

Na Fakultetu se stalno povećava i broj gostujućih profesora sa raznih stranih fakulteta koji drže redovnu nastavu na kursevima ili održavaju posebna predavanja. Tako je proteklih godina oko 40-50 nastavnika iz inostranstva gotovo redovno, u proseku, godišnje učestvovalo u nastavi na različitim programima. I mnoge druge javne ličnosti iz sveta rado dolaze na Fakultet i predaju našim studentima.

Fakultet je obnovio saradnju sa mnogim fakultetima i istraživačkim ustanovama iz inostranstva – Evrope i ostatka sveta, a posebno sa onim iz regiona i prostora bivše Jugosalvije.

Канцеларија за међународну сарадњу
Руководи радом канцеларије продекан за финансије и међународну сарадњу др Саша Ранђеловић
Секретар: Јелена Цветановић
Tel.  011/3021068, E-mail: cis@ekof.bg.ac.rs

image001
image003
image006

image008
image010
image011

image012