Математика

Резултати

ОБАВЕШТАВАМО све студенте генерације 2015. који су положили писмени део испита из Математике у јануарском испитном року да је термин за полагање усменог дела испита у фебруарском испитном року 8.2. у 18 сати у Амфитеатру 6.

Пошто је од дана објављивања резултата писменог до дана полагања усменог дела испита протекло више од недељу дана, на испитној цедуљи неће бити алтернативних задатака добијеним питањима на испитној цедуљи.

Такође подсећамо на обавезу пријављивања испита.

Београд, 25.1.2016.

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ


ИНФОРМАЦИЈА О ПРВОМ КОЛОКВИЈУМУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ШКОЛСКЕ 2014/2015. ГОДИНЕ

1. Полагање колоквијума ће се обавити у недељу 05.10.2014. године према следећем распореду:

Студенти са бројем индекса 1-180: амфитеатар 1 у 14 сати
Студенти са бројем индекса 181-360: амфитеатар 6 у 14 сати
Студенти са бројем индекса 361-540: амфитеатар 1 у 15.30 сати
Студенти са бројем индекса 541-720: амфитеатар 6 у 15.30 сати
Студенти са бројем индекса 721-900: амфитеатар 1 у 17 сати
Студенти са бројем индекса 901-1080: амфитеатар 6 у 17 сати
Студенти са бројем индекса 1081-1260: амфитеатар 1 у 18.30 сати
Студенти са бројем индекса 1261 и даље: амфитеатар 6 у 18.30 сати

2. Полагање колоквијума траје 60 минута.

3. На колоквијуму ће бити 11 задатака, у виду отвореног теста, вредних по 1 бод. За позитивну оцену довољно је да се освоји 6 бодова.

4. Задаци на колоквијуму ће бити из средњошколског градива елементарне математике и то из следећих области: Логика, скупови релације и функције; Линеарни алгебарски изрази (особине, (не)једначине); Апсолутна вредност (особине, (не)једначине); Рационални и ирационални алгебарски изрази (особине, (не)једначине); Квадратни трином и полиноми (особине, (не)једначине); Пропорционалност и процентни рачун; Експоненцијална и логаритамска функција (особине, (не)једначине); Тригонометријске функције (особине, (не)једначине); Аритметичка и геометријска прогресија; Основни појмови комбинаторике (варијације, комбинације, пермутације); Аналитичка геометрија (права, кружница, парабола, хипербола, елипса).

Понети са собом индекс, личну карту и прибор за писање.

Београд, 25.9.2014.

Предметни наставници,
проф. др Бранислав Боричић
др Мирјана Илић