dusanm

МАРКОВИЋ ДР ДУШАН

Kabinet:718

Telefon:3021013

Vreme prijema:среда 14 - 16

Email:dusanm@ekof.bg.ac.rs

Марковић Душан je основне студије завршио на Економском факултету у Београду, а током студирања био је носилац већег броја стипендија. Маја 2008. године је на Економском факултету у Београду одбранио магистарску тезу под називом „Међународна заједничка улагања и стратегијске алијансе у условима глобалне конкуренције“. Докторску тезу под називом „Конкурентски и финансијски ефекти међународних преузимања у Србији“ је одбранио на Економском факултету у Београду марта 2013. године. Од марта 2005. године до октобра 2007. године Марковић Душан је радио као финансијски саветник у Grant Thornton Serbia. Био је ангажован на већем броју пројеката аукцијске и тендерске приватизације, реструктурирања, израде финансијских Due Diligence, процене вредности капитала, и заступања страних инвеститора у поступку преузимања. Аутор је више научних чланака који анализирају међународна преузимања, мултинационалне компаније из брзо растућих економија и пословне стратегије у ауто индустрији. Стручно се усавршавао на EBS Business School из Немачке.

English Dušan Markovic is Assistant Professor at the Faculty of Economics, Belgrade University, where he also received his PhD in Business. Dušan’s PhD thesis studied the competitiveness and financial effects of cross-border acquisitions in Serbia. Professor Markovic teaches the courses on international business management in the bachelor and master programs at the Faculty of Economics, Belgrade University and the course Financial Crises and Firm Performance in the Summer School program of EBS Business School, Germany. He has published in the areas of Cross-border Acquisitions, Strategic Alliances, Emerging Market Multinationals and Business Strategies in Auto Industry. Dušan also has rich practical experience in capital and asset valuation, financial due diligence, business and financial restructuring, and has previously worked as financial advisor for Grant Thornton Serbia.

Обавештења

 

Način polaganja ispita u januarskom i februarskom ispitnom roku

Studenti koji su prvi put upisali predmet:  pismeni ispit (50 poena), usmeni ispit (10 poena). Prema novim pravilima predispitne obaveze (max. 40 poena) nisu uslov za izlazak na ispit.  Svi studenti mogu izaći na pismeni ispit. Studenti koji ukupno ostvare min. 51 poen (uz dodatni uslov da su položili pismeni ispit – min. 26 poena) su u zoni pozitivne ocene (skala za ocenjivanje je definisana Zakonom i Statutom).

Starije generacije: pismeni isпit (90 poena), usmeni ispit (10 poena).

 

Način polaganja ispita u junsko/julskom i septembarsko/oktobarskom ispitnom roku

U navedenim rokovima organizujemo polaganje predispitnih obaveza u istom terminu kada je polaganje pismenog ispita.  Pismeni deo nosi 90 poena (40 poena predispitne obaveze i 50 poena pismeni ispit), a usmeni deo 10 poena.

 

 

Download