Маркетинг логистика

Резултати

MARKETING LOGISTIKA-FINALNO OSTVARENI REZULTATI 2017

Poštovane koleginice i kolege,

u zaglavlju možete naći PDF dokument sa finalno ostvarenim rezultatima rada tokom semestra. Pravo na korišćenje predroka imaju samo oni studenti koji imaju ostvarenih minimum 10(9) poena na dolaske i 12 poena na kolokvijumu (tj. oni kojima su oba kriterijuma štiklirana u tabeli). Molim vas da budete stoga odgovorni prema sebi i da izađete u predroku samo ako ste spremni da bismo bili što efikasniji oko polaganja ispita. Ako padnete tad, ispit možete polagati tek u julu mesecu, zato je važno da izađete tek kad budete spremni. Oni studenti koji su stekli uslov za izlazak na ispit u predroku i koji izlaze u predroku potrebno  je da prijave ispit za junski ispitni rok. Studenti sa osvojenih isključivo 60 i više bodova se oslobađaju jednog od dva ispitna pitanja, po želji, u svim rokovima do oktobra 2 2017. godine (uključujući i taj rok ako bude organizovan). Osvojeni bodovi vam, takođe, prema dogovoru, važe u svim rokovima do oktobra 2 2017. godine.

Predrok možete koristiti u terminu dogovorenom na časovima nastave, tj. u ponedeljak 29.5.2017.godine u 12h u S31. Termini junskog i julskog ispitnog roka biće objavljeni do kraja maja na ličnoj stranici dr V.M.Mijuškovića.

Na predrok poneti indeks i izveštaj; upis ocena u izveštaj vrši se odmah na predroku, a u indeks na dan ispita u junu (pogledati kalendar ispita) u vreme prijema studenata kod  profesora Aćimovića u kabinetu 313.

VAŽNE NAPOMENE:

a) dobro saberite svoje bodove u tabeli, jer softver na zaokružuje na cele brojeve, a celi su brojevi u pitanju. Ovo je važno da ne bi bilo zabune koliko imate bodova (naročito ako je neko na granici za oslobađanje).

b) u sekciji individualni rad uneti su poeni sa testa iz servisa potrošača (minimum 0, maksimum 3 boda), dok se u sekciji grupni rad nalaze poeni za prezentacije, seminarske radove i eseje (minimum 0, maksimum 35 bodova).

c) uvid u radove sa kolokvijuma i revizija semestralnih bodova biće organizovana isključivo u ponedeljak 22.5.2016. godine od 16h 30min do 17h u kabinetu 242. Nakon ovog termina, uvid u radove i eventualna korekcija bodova neće biti moguća.

d) osvojeni bodovi se ne upisuju u indeks, već ih nastavnici imaju kod sebe na samom ispitu.

Srećno polaganje ispita!

Kolegijalno,
dr Veljko M. Mijušković