Маркетинг логистика

Резултати

MARKETING LOGISTIKA-REZULTATI FINALNIH AKTIVNOSTI TOKOM SEMESTRA 2018

Poštovane koleginice i kolege,

u zaglavlju možete naći EXCEL dokument sa finalno ostvarenim rezultatima rada tokom semestra. Ostaju još da se unesi bodovi nekih kolega koji još nisu predali pisane radove. Molim vas da budete odgovorni prema sebi i da izađete u predroku samo ako ste spremni da bismo bili što efikasniji oko polaganja ispita. Ako padnete tad, ispit možete polagati tek u julu mesecu, zato je važno da izađete tek kad budete spremni. Oni studenti koji su stekli uslov za izlazak na ispit u predroku i koji izlaze u predroku potrebno  je da prijave ispit za junski ispitni rok. Studenti sa osvojenih isključivo 33 i više bodova se oslobađaju jednog od dva ispitna pitanja, po želji, u svim rokovima. Osvojeni bodovi vam, takođe, prema dogovoru, važe u svim rokovima.

Predrok možete koristiti u terminu dogovorenom na časovima nastave, tj. u četvrtak 31.5.2018.godine u 14h u A5. Termini junskog i julskog ispitnog roka objavljeni su na ličnoj stranici dr V.M.Mijuškovića.

Na predrok poneti indeks i izveštaj; upis ocena u izveštaj vrši se odmah na predroku, a u indeks na dan i u vreme ispita u junu (21.6.2018. godine, u 14h, salu videti taj dan na oglasnoj tabli) kod onog profesora (Aćimović/Mijušković) kod koga ispit položite u predroku.

VAŽNE NAPOMENE:

a) osvojeni bodovi se ne upisuju u indeks, već ih nastavnici imaju kod sebe na samom ispitu.

b) uvid u rezultate semestralnih aktivnosti i sva pitanja oko bodova po osnovu svih aktivnosti moguća su isključivo uživo u terminima prijema u: 1) sredu 23.5.2018. godine  i 2) sredu 30.5.2018 u kabinetu 242 (II sprat, aneks). Nemojte slati bilo kakve mejlove upita, već dođite tada. Nakon toga, uvid u semestralne rezultate neće biti moguć.

Srećno polaganje ispita!

Kolegijalno,

dr Veljko M. Mijušković