ManicS

МАНИЋ ДР СЛАВИЦА

Kabinet:627

Telefon:3021039

Vreme prijema:среда 9-11

Email:slavica.manic@ekof.bg.ac.rs

Рођена је 1966. године у Ваљеву, где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала је на Економском факултету 1988, магистирала 1993. и докторирала 1997. године. У пролеће 1992. године боравила је у оквиру ТЕМПУС програма у Белгији. Говори енглески и руски језик. Ангажована је на извођењу предавања и вежби на предмету Методи економске анализе. Бави се истраживањем феномена који спадају у домен економске теорије, али и практичним дометима њене примене у системима тржишног привређивања (у последње време то се односи на проблеме економске демократије и индустријске политике у развијеним земљама у транзицији).

Референце:
1. ‘Контроверзе о економској методологији’, монографија, Адмирал боокс, 2009.
2. ‘EU and Western Balkan: Ambivalent Relationship?’, Buletin Stintific, Seria Stiinte Economice, Vol. 7 (13), pp. 9-17, Pitesti (Romania), 2008.
3. ‘Is technological leadership decisive for competitiveness?’, Analele Stiintifice Ale Universitatii „Alexandru Ioan Cuza“, Tomul LV, pp. 190-198, University of Iasi, Romania, 2008.
4. ‘United States of Europe – myth or reality’, in: Transitional Challenges of EU Integration and Globalization, ICES, Sarajevo, 2008.
5. ‘Economics and accounting: crying out for self-criticism, 12th World Congress of Accounting Historians, Vol. III, pp. 3102-3115, Istanbul, 2008.

Обавештења

Download