ManicE

МАНИЋ ДР ЕМИЛИЈА

Kabinet:331

Telefon:3021063

Vreme prijema:уторак 10-12

Email:emilija.manic@ekof.bg.ac.rs

Емилија Манић (рођ. Ђоковић) рођена је 21.априла 1977. године у Ужицу. Дипломирала је и магистрирала на Географском факултету Београду, где је 2008. године одбранила и докторску тезу. Током студија била је корисник више различитих стипендија, а у току рада на Економском факултету Универзитета у Београду боравила је на стручном усавршавању у Немачкој (2002) и САД (2005).
Запослена је на Економском факултету у Београду као доцент, на предметима Економска географија и Организација и заштита простора у туризму (основне студије) и Управљање простором у туризму (мастер студије). Ужа област интересовања је економска географија, примена ГИС-а у просторним анализама, коришћење, планирање и управљање простором у туризму.
Написала је већи број научних радова, а учествовала је у значајном броју научних и стручних пројеката.

Детаљнију биографију можете видети овде (CV-EmilijaSRP.pdf ).

Curriculum Vitae (европски формат – CV-EmilijaENG).

Изабрани радови:

Књиге:
1. Манић Е., „Географски информациони системи и просторне анализе у трговини“. ЦИД – Економски факултет, Београд, 2010.
2. Манић Е. (коаутор), „Увод у географију туризма са основама просторног планирања“. ЦИД – Економски факултет, Београд, 2006.
3. Ђоковић Е. (коаутор), „Економска географија света – приручник“. ЦИД – Економски факултет, Београд, 2003.
4. Ђоковић Е. (коаутор), „Регионална економска географија I – Европа“. ЦИД – Економски факултет, Београд, 2002.

Чланци:
1. Манић Е., „Географски информациони системи (ГИС) у пословном окружењу и локалној управи“. У Тематском зборнику радова „Економска политика и развој“ (ред. Јовановић Гавриловић Б., Антић-Ракоњац Т.), ЦИД – Економски факултет, Београд, 2010., стр. 105–124

2. Manić E., (koautor), „Spatial social-economic disparities in Serbia in the context of actual „statistical“ regionalization“. 3rd Conference of the adriatic Forum „Regional Development and Regionalization“, Vienna, 2010.
3. Manić E., (koautor), „Cross-border cooperation, protected geographic areas and extensive agricultural production in Serbia”. Економика пољопривреде, специјални број 1, Научно друштво аграрних економиста Балкана, ИЕП и Академија економских наука у Букурешту, Београд, СБ – 1, 2010, str.79-90.
4. Manić E., (koautor), „Model for Managing Trade Policy in Creating Modern Market Economy“. Научна монографија „Economic Policy and Global Recession“, Економски факултет Универзитета у Београду, ЦИД – Економски факултет, Београд, Београд, 2009., str. 175-184.
5. Манић Е., „Примена ГИС-а у анализи трговинског подручја“.  Зборник радова Института «Јован Цвијић» – САНУ, књига 59/1, Института «Јован Цвијић», Београд, 2009, стр. 187-207.
6. Manić E., (koautor), „The Possibilities of cross-border cooperation in the Balkans – an example of Serbia and Bosnia and Herzegovina“. У монографији „Razvojen priložnosti obmejnih območj Slovenije“ (ed.Gosar A.), Založba Annales Kopar, Kopar, 2009., pp. 303-315.
7. Манић Е., (коаутор). „Аспект примене статистичких и просторних информационих система у циљу сагледавања улоге и значаја трговине у домену просторног планирања.“ Зборник радова са међународног научног скупа „Регионални развој, просторно планирање и стратешко управљање“, Институт за урбанизам и архитектуру Србије, Београд, 2009, стр. 451-472.
8. Manić E., „Characteristics of labor market in Serbia – View on the labor demand on Belgrade and Banat labor markets“. „China – USA Business Review“, Vol 8, No 2, D.P. co, Illinois, pp. 24-36.

Обавештења

Download