МАКСИМОВИЋ ЕМИЛИЈА

Kabinet:715

Telefon:/

Vreme prijema:уторак 12-14h, среда 17-18h и четвртак 10-11h

Email:emilija.maksimovic@ekof.bg.ac.rs

Рођена je 1996. године у Београду. Након завршетка XIII београдске гимназије, природно-математички смер, 2014. године уписала је основне студије на Економском факултету у Београду. Дипломирала је у јулу 2018. године на смеру Статистика, информатика и квантитативне финансије – подмодул квантитативне финансије, са просечном оценом 9,53.

Исте године уписује мастер студије на Економском факултету у Београду смер Квантитативна анализа – Економетрија. Све испите положила је са просечном оценом 10,00. Тренутно ради на изради мастер тезе.

У периоду од децембра 2017. до септембра 2018. била је на стручној пракси у Народној банци Србије, сектор за Економска истраживања и статистику. Потом је у истом сектору радила као млађи економиста закључно са септембром 2019. године.

Током 2019. била је такође ангажована као демонстратор на предметима Основи економетрије и Економетријска анализа временских серија. У септембру 2019. године изабрана је за сарадника у настави за ужу научну област Статистика и математика – Економетрија, Основи економетрије и Економетријска анализа временских серија.

Обавештења

Download