lutovac

ЛУТОВАЦ МИЛЕНА

Kabinet:240

Telefon:3021-097

Vreme prijema:понедељак 12-14h , среда 10-12h

Email:milenalutovac@ekof.bg.ac.rs

Рођена је 1986. године у Београду, где је завршила основну школу и XIV београдску гимназију. Дипломирала је на Економском факултету у Београду 2010. године, смер Финансије, банкарство и осигурање. Мастер студије на Економском факултету у Београду завршила је 2012. године, студијски програм Економска политика и развој. Тренутно је студент докторских студија на Економском факултету у Београду, студијски програм Економија. Вежбе изводи на предметима Економика индустрије, Технолошки развој и политика и Монетарна економија.

Обавештења

Download