LukicVelimir

ЛУКИЋ ДР ВЕЛИМИР

Kabinet:715

Telefon:3021-153

Vreme prijema:Среда 16h-18h

Email:velimir@ekof.bg.ac.rs

Rođen 30. januara 1981. godine u Sarajevu. Završio je Treću beogradsku gimnaziju 1999. godine. Dobitnik je Vukove diplome.

Diplomirao 2003. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Tokom studija koristio je stipendiju Vlade Republike Srbije i stipendiju Zadužbine “Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića”.

Magistrirao je 2007. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Dopunjena i proširena verzija magistarske teze je objavljena kao monografija u izdanju Centra za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu pod nazivom „Novi pristup u upravljanju i merenju kreditnog rizika u finansijskoj industriji“, a više informacija o monografiji možete dobiti preko sledećeg linka .

Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu izvodi vežbe i nastavu na predmetima Bankarsko poslovanje i platni promet i Monetarna ekonomija.

U novembru 2002. godine dobio je zahvalnicu za učestvovanje na “Balkan Case Challenge”-u (takmičenje koje okuplja studente iz jugoistočne Evrope). Takmičenje je bilo usmereno na rešavanje menadžment i organizacionih problema, kao i na razvijanje relevantnih strategija za uspešno nastupanje na tržištu.

U maju 2003. godine učestvovao je na projektu “Studentska parlamentarna praksa”, u organizaciji Fonda Centar za demokratiju. Istraživao je praktične i legislativne aspekte tekućih ekonomskih problema u zemlji, kroz rad u odborima skupštine Državne zajednice Srbija i Crna Gora, razgovore sa članovima parlamenta i radne posete vladinim ministarstvima.

U julu i avgustu 2003. godine boravio je u Narodnoj banci Srbije, u prvoj generaciji polaznika letnje prakse. Većinu vremena proveo je u sektoru za odnose sa inostranstvom, baveći se: odnosima sa međunarodnim finansijskim organizacijama, politikom deviznog kursa, pitanjima eksternog duga i stranih ulaganja.

U februaru 2005. godine učestvovao na seminaru “Razvoj akademskih kompetencija univerzitetskih nastavnika” u organizaciji Filozofskog fakulteta u Beogradu. Tokom 2015. god. pohađao je nekoliko modula programa TRAIN organizovanog od strane Univerziteta u Beogradu i namenjenog akademskom osoblju.

Tokom 2007. god. proveo je pet meseci na stručnom usavršavanju u Katz Graduate School of Business, University of Pittsburgh, u okviru programa “Junior Faculty Development Program” čiji pokrovitelj je Vlada SAD, gde je održao nekoliko predavanja o srpskoj privredi i njenim razvojnim perspektivama.

U septembru 2007. godine učestvovao je na seminaru “Understanding Derivatives” koji je vodio prof. Jakša Cvitanić sa California Institute of Technology u okviru programa Dubrovnik Lectures in Banking and Finance.

U avgustu 2009. godine učestvovao je kao predavač na Međunarodnoj nedelji studenata u Beogradu („International Student Week in Belgrade 2009″) gde je gostujućim studentima održao predavanje o izazovima oporavka svetske privrede nakon svetske ekonomske krize, a zatim u ulozi moderatora vodio radionicu posvećenu izloženoj temi. Blisko sarađuje sa studentskim organizacijama u organizovanju njihovih domaćih i međunarodnih konferencija, seminara i takmičenja kao što su Finance development seminar (FIDES) i AIESEC Case Challenge.

U septembru 2015. god. realizovao je stručni boravak u sedištu Centralne banke Poljske u Varšavi. Tokom boravka je učestvovao u svakodnevnim aktivnostima tri organizaciona dela CBP: Sektora za domaće operacije (Domestic Operations Department), Ekonomskog instituta (Economic Institute) i  Sektora za finansijsku stabilnost (Financial Stability Department).

Od 2008. godine izvodi nastavu na Kursu za sticanje zvanja brokera koji organizuje Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije

Bio je član Saveta Ekonomskog fakulteta u Beogradu u periodu od oktobra 2006. godine do oktobra 2009. godine.

Govori engleski i služi se francuskim jezikom.

Predlozi za čitanje u slobodno vreme:

Potencijali i ograničenja privatnih digitalnih valuta (bitcoin, bitkoin)

Обавештења

Објављивање резултата и упис оцена из Монетарне економије за студенте који су испит полагали 17. септембра 2018. год.

Објављивање резултата и упис оцена ће се обавити у исто време по следећем распореду у сали С22 у петак, 21. септембра:

9:30h – студенти који су полагали групу I/10/18

10:30h – студенти који су полагали групу II/10/18

Приликом уписа није неопходно лично присуство.

 

Монетарна економија – термин колоквијума (8. јун у 17h у амфитеатру А6)

Поновно полагање колоквијума из Монетарне економије у току школске 2017/18. год. ће бити организовано петак, 8. јуна у 17h у амфитеатру А6. Студенти који полажу тада колоквијум могу пријавити и полагати писмени испит почев од ЈУЛСКОГ рока.  Важење бодова са колоквијума није временски ограничено. На колоквијум могу изаћи студенти који нису до сада излазили и студенти који нису задовољни оствареним бројем бодова са колоквијума (за њих важи правило да се бодови које су претходно освојили поништавају и признају се само бодови са последњег колоквијума).

Сви студенти који желе полагати колоквијум 8. јуна 2018. год. су ОБАВЕЗНИ да се региструју преко следећег линка:

Регистрација за колоквијум

У току ове школске године неће више бити организовано полагање колоквијума.

 

OCENA STAVOVA STUDENATA V

 

OCENA STAVOVA STUDENATA IV

 

OCENA STAVOVA STUDENATA III

 

OCENA STAVOVA STUDENATA II

 

OCENA STAVOVA STUDENATA I

 

Испит из Монетарне економије – додатне информације

Према измењеним правилима о полагању испита положен колоквијум престаје да буде услов за излазак на испит. Писмени испит је исти за све студенте и носи 60 бодова. Коначна оцена из предмета се утврђује као збир предиспитних бодова и бодова са финалног испита. Испит се сматра положеним ако збир свих освојених бодова износи минимум 51. У материју за испит улазе материјали истакнути на сајту факултета (3 PPT фајла и 1 Word фајл).

 

Монетарна економија – материја за колоквијум из књиге

Део материје за колоквијум који није aпсолвиран на вежбама, а биће потребно да се спреми за колоквијум обухвата следеће целине из Главе десет (према нумерацији у књизи): 1.) 1.1 Квантитативна теорија инфлације, 2.) 1.4. Теорија инфлације трошкова, 3.) 1.5. Теорија структурне инфлације, 4.) 2.2. Хиперинфлација и валутна реформа, 5.) 3. Инфлација и индексација и 6.) 5.3. Стабилност цена и финансијска актива.

 

Распоред полагања колоквијума из Монетарне економије (субота 28.04.2018)

Колоквијум се полаже по следећем распореду у амфитеатру А6:

10.00h – Модули: Статистика, информатика и квантитативне финансије, Маркетинг и Менаџмент

11.00h – Подмодул Спољна трговина и Модул Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање (студенти који су слушали вежбе код Велимира Лукића)

12.00h – Подмодул Међународне финансије и модул Економска анализа и политика

Право изласка на колоквијум имају студенти текуће и старијих генерација.

 

Информација о полагању испита из Банкарског пословања и платног промета од јануарског рока 2018. год. сходно променама у Статуту факултета

Положен колоквијум престаје да буде услов за излазак на испит. Писмени испит је исти за све студенте и носи 60 поена. Коначна оцена из предмета се утврђује на основу збира поена које је студент остварио у току семестра и на финалном испиту. За положен испит неопходно је да збир свих освојених поена износи 51 (уз услов да је на финалном испиту освојен минимум 31 поен). Поновно полагање колоквијума у току 2018. год. ће бити организовано у званичном јунском термину полагања испита (студенти који положе колоквијум могу од првог наредног рока –  јул – полагати писмени испит). Студенти који полажу колоквијум у неком од ових термина не пријављују полагање испита у истом. Важење положеног колоквијума није временски ограничено.

 

Термин за обуку у SAP пословном софтверу

Студенти који су се пријавили за похађање једнодневне обуке која се састоји од упознавања и рада у најреферентнијем софтверском решењу водеће компаније за пословни софтвер у свету SAP – SAP ERP (Enterprise Resource Planning) – имаће обуку у суботу, 23. децембра 2017. год. са почетком у 10h у сали Ц рачунског центра.

 

Материја за колоквијум из Банкарског пословања и платног промета заказаног за 22. децембар 2017. год.

Колоквијум покрива материју из првог дела књиге (Банкарски менаџмент) која је пређена на часовима вежби у току семестра. Поред ње за колоквијум је неопходно спремити и следеће делове из првог дела књиге: из Главе II: 3, 4.3 и 5; из Главе VI: 5.1.

Download

ERC 1

ERC 2

 

TURNITIN PODACI ZA SLANJE SEMINARSKIH, DIPLOMSKIH I MASTER RADOVA:

Studenti koji uzmu temu za izradu seminarskog ili diplomskog rada pri slanju rada na proveru u Turnitin servis unose sledeće podatke u zavisnosti od predmeta iz kojeg su uzeli rad:

Bankarsko poslovanje i platni promet: Class ID: 17042462 i Class : bppp

Monetarna ekonomija: Class ID: 17042444 i Class : monetarna

 

BANKARSKO POSLOVANJE I PLATNI PROMET – REZULTATI

REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ BANKARSKOG POSLOVANJA I PLATNOG PROMETA ODRŽANOG 3. JUNA 2018. GOD.

REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ BANKARSKOG POSLOVANJA I PLATNOG PROMETA ODRŽANOG 27. JANUARA 2018. GOD.

REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ BANKARSKOG POSLOVANJA I PLATNOG PROMETA ODRŽANOG 22. DECEMBRA 2017. GOD.

REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ BANKARSKOG POSLOVANJA I PLATNOG PROMETA ODRŽANOG 15. MAJA 2017. GOD.

REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ BANKARSKOG POSLOVANJA I PLATNOG PROMETA ODRŽANOG 23. DECEMBRA 2016. GOD.

REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ BANKARSKOG POSLOVANJA I PLATNOG PROMETA ODRŽANOG 27. JANUARA 2017. GOD.

BANKARSKO POSLOVANJE I PLATNI PROMET – MATERIJA ZA KOLOKVIJUM

BPPP ZA KOLOKVIJUM

BANKARSKO POSLOVANJE I PLATNI PROMET – POMOĆNE PREZENTACIJE SA VEŽBI

BPPP vežbe 1

BPPP vežbe 2

MONETARNA EKONOMIJA – REZULTATI

REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ MONETARNE EKONOMIJE ODRŽANOG 12. SEPTEMBRA 2018. GODINE

REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ MONETARNE EKONOMIJE ODRŽANOG 8. JUNA 2018. GODINE

REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ MONETARNE EKONOMIJE ODRŽANOG 28. APRILA 2018. GODINE

REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ MONETARNE EKONOMIJE ODRŽANOG 31. AVGUSTA 2017. GODINE

REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ MONETARNE EKONOMIJE ODRŽANOG 15. MAJA 2017. GOD.

REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ MONETARNE EKONOMIJE ODRŽANOG 22. APRILA 2017. GOD.

REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ MONETARNE EKONOMIJE ODRŽANOG 23. DECEMBRA 2016. GOD.

REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ MONETARNE EKONOMIJE ODRŽANOG 24. AVGUSTA 2016. GOD.

REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ MONETARNE EKONOMIJE ODRŽANOG 23. APRILA 2016. GOD.

MONETARNA EKONOMIJA – MATERIJA ZA ISPIT

KAŠNJENJE MP I KONCEPCIJE MP

MONETARNE TEORIJE

EVROPSKA CENTRALNA BANKA

ECB – Word materijal